Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Bujarkiewicz"

Badania przemieszczeń konstrukcji mostowych


  Wartykule przedstawiono technologię pomiaru dynamicznych przemieszczeń konstrukcjimostowych zwykorzystaniemwspółrzędnościowej stacji laserowej Leica TDRA6000,wyposażonej w nową, ulepszoną technologię napędu bezpośredniego, pozwalającą na uzyskanie dokładności 3D pomiaru punktu na poziomie 0,25 mm. Słowa kluczowe: pomiar przemieszczeń, dynamika konstrukcji mostowych.Konstrukcjemostowe cechuje zmienność odkształceń w zależności od obciążeń dynamicznych. Ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania [1, 2] badanie ruchówi drgań tego rodzaju konstrukcji należywykonywać cyklicznie. Jednymz podstawowych badań, jakie należy przeprowadzić, jest pomiar ugięcia przęseł mostu, spowodowanego obciążeniem.Można go zrealizowaćmetodą: niwelacji precyzyjnej; z zastosowaniem urządzeń wykorzystującychmikrofale; czujnika zegarowego; przyrządówgeodezyjnych [3, 4, 5]. Metody geodezyjne pozwalają na obserwacje przemieszczeń pomiędzy przyjętymi momentami czasu, ale nie dają odpowiedniej dokładności w rejestracji zmian poszczególnych elementów mostu poddanych obciążeniom dynamicznym. Za pomocą stacji laserowej Leica TDRA6000 można wykonać w trybie precyzyjnym(na pryzmat 1.5" RRR) pomiar odległości z błędem [...]

Analiza przemieszczeń mostu wantowego w zmiennych warunkach obciążenia DOI:10.15199/33.2016.07.13


  Konstrukcjemostowe powinny być okresowo kontrolowane pod kątembezpieczeństwa użytkowania. Badania metodami geodezyjnymi polegają na wyznaczeniu przemieszczeń względem przyjętego układu odniesienia lub na określeniu geometrii poszczególnych elementów konstrukcji. Nowoczesne geodezyjne technologie pomiarowe pozwalają na uzyskiwanie coraz większej dokładności i umożliwiają rozwiązywanie skomplikowanych zadań pomiarowych. W artykule przedstawiono analizę przemieszczeńmostuwantowegowyznaczonych technikami geodezyjnymi z wykorzystaniem współrzędnościowej stacji laserowej TDRA6000. Przemieszczenia mostu zasymulowano, obciążając go w miejscach łączenia podestów. Analiza uzyskanych przemieszczeń umożliwiła wysunięcie wniosków opisujących podstawowe cechy sztywności konstrukcji poddanej badaniu. Słowa kluczowe: most wantowy, przemieszczenia, dynamika konstrukcji mostowych.połączonych 1) Uniwersytet Technolo[...]

 Strona 1