Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Walter Wuwer"

Nowoczesna technologia zwiększania nośności stalowych prętów ściskanych


  Wartykule przedstawionomożliwości zastosowania elementówzłożonych bliskogałęziowych, z podatnymi połączeniami gałęzi,wcelu zwiększania nośnościwyboczeniowej ściskanych osiowo elementów prętowych w konstrukcjach obiektów nowo projektowanych oraz istniejących. Potwierdzono doświadczalnie dużą skuteczność zastosowanego sposobuwzmacniania elementów prętowych o przekrojach zamkniętych, na drodze łączenia ich z dwiema krótszymi gałęziamiwspomagającymi z kształtowników giętych na zimno z blach (zob. również [6]) o przekrojach otwartych, przy użyciu - dostępnych na rynku krajowym- nowoczesnych łączników jednostronnych typu BOM-R16-4. W artykule podkreślono również korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania proponowanego sposobu kształtowania elementów złożonych. Słowa kluczowe: pręty złożone, wzmacnianie, wyboczenie, podatność, połączenia zakładkowe.Zagadnienia racjonalnego kształtowania obiektów budowlanych zostały współcześnie ujęte w postulaty budownictwa zrównoważonego [1]. Szczególnym przejawem dążeń do realizacji tych postulatów jest obserwowany obecnie dynamiczny rozwój lekkich i ekonomicznych konstrukcji nośnych budynkówmieszkalnych, użyteczności publicznej i również przemysłowych [2, 3, 4, 5], wykonanych ze stalowych kształtowników profilowanych na zimno z blach [6].Wten obszar działań wpisuje się - realizowany od kilku lat w Katedrze Konstrukcji BudowlanychWydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej - program badawczy, którego celemjest opracowanie innowacyjnego systemu konstrukcyjnego lekkich i ekonomicznych hal stalowych [7, 8, 9], wykorzystującego bogaty asortyment kształtowników giętych na zimno o przekrojach otwartych i zamkniętych, produkowanych przez huty krajowe. Cechami wyróżniającymi opracowywany system konstrukcyjny są: niewielkie zużycie materiału; ograniczenie do niezbędnego minimum prac warsztatowych oraz łatwy i szybki montaż konstrukcji na placu budowy z pojedynczych elementów prętowych, wykonywany prz[...]

 Strona 1