Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Olgierd Korycki"

Zasady wprowadzania do obrotu stolarki budowlanej w świetle PN-EN 14351-1:2006

Czytaj za darmo! »

Podstawę do wprowadzania do obrotu okien i drzwi zewnętrznych stanowi PN-EN 14351-1: 2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1. Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności (za datę harmonizacji normy przyjmuje się jej ogłoszenie w Biuletynie Komisji Europejskiej, co miało miejsce 13 grudnia 2006 r.) oraz aprobaty t[...]

Akustyka obiektów halowych z lekką obudową z płyt warstwowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Lekka obudowa powinna minimalizować rozchodzenie się dźwięku w otoczeniu obiektu oraz pochłaniać go wewnątrz. Przy definiowaniu charakterystyki dźwiękowej przegród budowlanych stosuje się wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej Rw [dB] oraz widmowe wskaźniki adaptacyjne C i Ctr, odpowiednio hałasu bytowego wewnętrznego, który występuje w budynkach i hałasu zewnętrznego, wyznaczane wg PN-EN ISO 10140-2:2011.WPolsce izolacyjność akustyczną określa się wskaźnikami izolacyjności akustycznej właściwej RA1 = Rw + C i RA2 = Rw + Ctr. Dodatkowym źródłem informacji o właściwościach akustycznych lekkich przegród z płyt warstwowych[...]

Płyty warstwowe w budownictwie

Czytaj za darmo! »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy (ściany osłonowe, dachy) z płyt warstwowych, zwłaszcza płyt w okładzinach metalowych (fotografia). Poza ścianami osłonowymi i przekryciami płyty warstwowe stosowane są jako: - ściany działowe - w obiektach przemysłowych i chłodniach składowych; - sufity podwieszon[...]

Stosowanie płyt warstwowych

Czytaj za darmo! »

Lekkie przegrody mają obecnie istotny udział w różnych rodzajach budownictwa, szczególnie w budownictwie użyteczności publicznej, przemysłowymoraz specjalistycznym. Stosowane są przede wszystkim na ściany osłonowe i przekrycia dachowe, ale również na ściany działowe, sufity podwieszone i sporadycznie ściany nośne w małych obiektach o charakterze tymczasowym bądź przenośnym. Obiekty, w których wykorzystywane są lekkie rozwiązania, można podzielić na dwie grupy: ● administracyjne, hotelowe, usługowe, w których dominują ściany metalowo-szklane; ● przemysłowe (fotografia 1),magazynowe (fotografia 2), (jedno- i wielokondygnacyjne) użyteczności publicznej (handlowe, hale widowiskowe, usługowe), sportowe (pływalnie, hale sportowe), specjalistyczne (chłodnie składowe). W[...]

 Strona 1