Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Roman Ciepiela"

Wdrażanie Dyrektywy "W sprawie charakterystyki energetycznej budynków" w Polsce w świetle działań na szczeblu krajowym i regionalnym


  Strona polska, podpisując deklarację przyjęcia Dyrektywy W sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] zobowiązała sięm.in. dowdrożenia budynkówo niemal zerowym zużyciu energii jako standardu wszystkich nowo projektowanych budynków od 31 grudnia 2020 r. Obecnie nie mamy krajowych doświadczeń ani odpowiedniego zaplecza do realizacji tego zobowiązania. Artykuł przedstawia zaawansowanie prac zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnymoraz harmonogramprac na najbliższe lata. Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, budownictwo o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, polityka krajowa i regionalna.Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę ograniczenia zużycia surowców naturalnych Ziemi, co przedkłada się na zmniejszenie energochłonności, szczególnie w obszarach o wysokim wskaźniku energochłonności, takich jak budownictwo czy transport. Z szacunkowych badań wynika, że budownictwo zużywa ok. 42% całkowitej energii pierwotnej. Zużycie energii w budynkach na ogrzewanie, chłodzenie, przygotowanie c.w.u. sięga 40%. Potencjał oszczędności w obszarze poprawy energochłonności budynków jest więc bardzo duży. Jednak, aby podejmowane działania przynosiły wymierne efekty, potrzebna jest spójna i konsekwentna polityka krajów członkowskich UE. 19 maja 2010 r. została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę (a tym samym kraje członkowskie UE) Dyrektywa 2010/31/UEWsprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona tzw.RECAST) [1], na mocy której po 31 grudnia 2018 r. nowo projektowane budynki użyteczności publicznej, a od 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowo projektowane budynki mają być budynkami o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię. Oznacza to potrzebę bardzo szybkiego dostosowania się do nowych wyzwań. Czekają nas zmiany legislacyjne, kształtowanie świadomości społecznej, konstruowanie instrumentów wsparcia finansowego, zmiana modelu gospodarki energetycznej kraju czy w końcu pos[...]

 Strona 1