Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Dzień"

Dostosowywanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do wymagań bezpieczeństwa pożarowego


  Wymagania bezpieczeństwa pożarowego budynków wynikają w Polsce z dwóch aktów prawnych: ustawy Prawo budowlane [1] oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej [2]. Prawo budowlane umożliwia uzyskiwanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- -budowlanych istniejących w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków oraz tych, w których następuje zmiana sposobu użytkowania. Zawarty w przepisach zwrot: spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach oznacza, że wymaganie określone przez przepis musi zostać spełnione, mimo że będzie to osiągnięte inną drogą niż wskazana w przepisie.Wodniesieniu do przepisów przeciwpożarowych zawarte jest to w sformułowaniu: stosowanie rozwiązań zamiennych w sposób zapewniający niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej. Przepisy aktów wykonawczych do Prawa budowlanego [3] regulują np. kwestie klasy odporności ogniowej elementów budynku bezpośrednio powiązane z zastosowanym rodzajem konstrukcji, czy też parametry dróg komunikacji ogólnej, istotne w czasie normalnej eksploatacji budynku, ale jednocześnie determinujące możliwość jego bezpiecznego opuszczenia w przypadku pożaru. Natomiast w aktach wykonawczych do ustawy o ochronie przeciwpożarowej [4] zawarte są te wymagania, które dotyczą urządzeń i rozwiązańmających charakter [...]

 Strona 1