Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Wojciechowski"

Zrównoważony rozwój w transporcie na przykładzie budowy dwupoziomowego tunelu w Maastricht


  W artykule przedstawiono problemy dotyczące przekroczenia norm hałasu i zanieczyszczeń powietrza w MaastrichtwHolandii, które stały się podstawą do rozbiórki autostradyA2 przebiegającej przez centrum miasta i zamianę tego odcinka na dwupoziomowy tunel.Nowa budowla realizowana jestwramach projektu "Groene Loper", który wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. Koncepcja tego innowacyjnego rozwiązania i jego realizacja jest prorozwojowa i proekologiczna. Podczas prac w wielumiejscach ustawiono czujniki drgań oraz czujniki hałasu, a prowadzenie robót zaplanowano w taki sposób, by budowa stanowiła jak najmniejsze utrudnienie dla mieszkańców. Słowa kluczowe: Holandia, autostrada, przebudowa, tunel.Zrównoważony rozwój transportu określa strategię rozwoju miast w Europie w ujęciu spójnym dla całej sieci drogowej, a aspekty biologiczno-przyrodnicze tego rozwoju dotyczą powstawania mechanizmów integrujących dane środowisko oraz działań wynikających ze zmieniającego się otoczenia [1]. Z tymi zmianami wiąże się również rozwój regionalny danej wspólnoty lub zbiorowości, zidentyfikowany terytorialnie.WHolandii każdej realizacji towarzyszy szeroka konsultacja społeczna, a budowane obiekty są obserwowane przez lokalną społeczność. Obecnie niektóre sieci drogowe w miastach wymagają zmiany i konieczne jest opracowanie zupełnie nowych rozwiązań drogowych, zgodnych z potrzebami środowiska naturalnego i mieszkańców. Jest to szcze[...]

 Strona 1