Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bolesław Meluch"

Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w Polsce podstawowe tezy DOI:10.15199/33.2015.01.02


  System finansowania głębokiej termomodernizacji jest podstawową barierą w osiąganiu efektywności energetycznej w budownictwiemieszkaniowym. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w programie zapobiegania ubóstwu energetycznemu przedstawił opinię, iż niezbędne jest europejskie zobowiązanie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i solidarności energetycznej. W ramach tego programu wskazano na potrzebę ochrony obywateli przed ubóstwem energetycznym i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. Istotne jest także zagwarantowanie podstawowego dostępu do energii po stabilnych i przystępnych cenach. Wdrażane w Unii programy powinny prowadzić do przekształcenia społeczeństwa w społeczeństwo niskoemisyjne. Zobowiązano także kraje członkowskie do opracowania wskaźników ubóstwa energetycznego i ujednolicenia statystyk. Planuje się także powołanie europejskiego centrummonitorowania ubóstwa. Państwa członkowskie powinny prowadzić analizę oddziaływania polityki energetycznej na konsumentów w zależności od dochodu, składu gospodarstwa, czy metody ogrzewania. Komisja Europejska ma rozważyć powołanie europejskiego funduszu solidarności energetycznej. Mówiąc o warunkach finansowania programu głębokiej termomodernizacji budownictwa mieszkaniowego, należałoby postawić następujące tezy: Teza 1. Niezbędne jest opracowanie i wdrożenie programu głębokiej termomodernizacji budynkówmieszkalnychwPolsce będącego także narzędziem do walki z ubóstwem. Aby właściwie przygotować zasady finansowania, program powinien być przygotowany i zaakceptowany przez wszystkich interesariuszy: ministerstwa, fundusze ochrony środowiska, instytucje finansujące, a jednocześnie wskazać instytucję odpowiedzialną za jego realizację oraz wykorzystanie środków publicznych. Program powinien uwzględnić tworzenie warunków do kreowania długoterminowych instrumentów finansowania głębokiej termomodernizacji, a operator programu oferować koordynację pomocy tec[...]

 Strona 1