Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wacław Szymanowski"

Alternatywne kanały dystrybucji żywności w Polsce

Czytaj za darmo! »

Warunkiem zbudowania w najbliższych latach społeczeństwa informacyjnego jest powszechne wykorzystanie technologii informacyjnych (ICT - Information Communications Technology), które stanowią materialną podstawę rozwoju wszystkich technologii stosowanych we współczesnym przemyśle, rolnictwie, handlu i usługach. Konieczna jest też budowa gospodarki opartej na wiedzy (GOW) stanowiącej dominują[...]

Zarządzanie kategorią produktów

Czytaj za darmo! »

Globalizacji na rynkach produktów szybko rotujących (FMCG - Fast Moving Consumer Goods) towarzyszy zmniejszanie wzrostu ich sprzedaży, a nawet jej stagnacja. W takiej sytuacji, aby osiągnąć długookresowy zysk, przedsiębiorstwa produkujące i sprzedające te towary muszą zastosować strategię zorientowaną na klienta, tworzącą przewagę konkurencyjną na rynku względem innych podmiotów.Czynnikami ok[...]

Alternatywne kanały dystrybucji żywności w polskim handlu hurtowym

Czytaj za darmo! »

Platforma handlowa to rozbudowany system informatyczny umożliwiający firmom przeprowadzanie między sobą transakcji kupna-sprzedaży. Platforma pośredniczy pomiędzy sprzedającymi a kupującymi w wymianie handlowej, a także świadczy dodatkowe usługi (m.in. usługi finansowe, logistyczne, doradcze) adresowane do podmiotów znajdujących się na platformie [29].Elektroniczne platformy handlowe i logis[...]

eBronisze - alternatywny kanał dystrybucji żywności w Polsce

Czytaj za darmo! »

Gospodarka internetowa - podstawowe pojęcia Warunkiem zbudowania w najbliższych latach społeczeństwa informacyjnego w Polsce jest realizacja nowych form organizacji procesów naukowo-badawczych, produkcyjnych, finansowych, a z drugiej strony - społecznych. Będzie to wynikiem: usieciowienia podstawowych sfer życia społeczno-gospodarczego opartego na rozwoju globalnej infrastruktury informacyj[...]

 Strona 1