Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WIDOMSKI Paweł"

Zastosowanie warstw hybrydowych w celu zwiększenia trwałości wybranych narzędzi do kucia odkuwki pokrywy DOI:10.15199/24.2016.8.3


  The application of hybridlayers for improvingdurability of chosentoolsused in hot forgingprocess of lid W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące narzędzi stosowanych w przemysłowym procesie kucia matrycowego na gorąco wyrobu typu pokrywa, stosowanego w przemyśle samochodowym. W celu zwiększenia trwałości stosowanych narzędzi zostały one pokryte różnymi warstwami hybrydowymi typu PN+PVD. Zużycie analizowanych narzędzi w czasie badań eksploatacyjnych oceniano na podstawie skanowania 3D cyklicznie pobieranych odkuwek, na których odwzorowany był ubytek materiału narzędzia. W ramach badań przeprowadzono również analizę mikrotwardość i mikrostruktury analizowanych narzędzi. Na podstawie opracowanych wyników określono skuteczność warstw hybrydowych w zwiększaniu trwałości narzędzi stosowanych w przemysłowych procesach kucia. This study focused on tools used in the hot forging process of lid type components manufactured for the automotive industry. The tools were coated with different PN+PVD hybridlayers in order to improve tool durability. The tool wear represented by material degradation was evaluated through 3D scans of periodically collected samples. The samples’ microhardness and microstructure were also analyzed. The results demonstrated a next ent of the hybrid layers efficiency in improving tool durability for industrial forging applications. Słowa kluczowe: narzędzia do kucia, kucie, warstwy hybrydowe Key words: narzędzia do kucia, kucie, warstwy hybrydowe Rys. 1. a) Prasa Massey 18 MN, b) narzędzia do kucia pokrywy zamontowane na prasie, c) gotowa odkuwka pokrywy Fig. 1. a) Massey Press 1800 MN, b) tools for forging of lid mounted on the press, c) final detal (forging after trimming and piercing) 2016 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE s. 330 metod poprawy trwałości narzędzi, znane są tylko ogólne kierunki, dlatego każdy przemysłowy proces kuźniczy należy analizować oddzielnie, gdyż parametry procesu wynikające z technologii, czy[...]

 Strona 1