Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Sokal"

Analiza ofert pracy w przemyśle spożywczym


  W latach 2004-2007 w Polsce obserwowano wzrost zatrudnienia w przemyśle przetwórczym (od 2038 tys. osób w 2004 r. do 2261 tys. w 2007 r.). W latach 2008 i 2009 nastąpił jego spadek, co wiązało się z kryzysem gospodarczym. Od 2011 r. obserwuje się pewną stabilizację w zatrudnieniu (rysunek 1). Zmiany związane z zatrudnieniem w przemyśle spożywczym miały podobny przebieg. Podobnie jak w całej gospodarce, w 2009 r., liczba zatrudnionych była najniższa. Od 2011 r., po dwóch latach wzrostu, obserwuje się ponowne zmniejszanie liczby pracowników w tej branży (rysunek 2). Można postawić sobie pytanie, jakim rynkiem pracy jest przemysł spożywczy. Analizę ofert pracy w przemyśle spożywczym przeprowadzono na podstawie danych zamieszczonych na stronie www.pracuj.pl w okresie od 27 listopada 2012 r. do 25 stycznia 2013 r. oraz od 19 lipca do 8 października 2013 r. W okresach tych dostępnych było 201 ofert pracy z następujących branż: mięsnej - 35 (17%) przedsiębiorstw wielobranżowych - 35 (17%), piekarskiej - 22 (11%), cukierniczej - 18 (9%), koncentratów spożywczych - 16 (8%), browarniczej - 15 (7%), owocowo-warzywnej - 13 (6%), mleczarskiej - 11 (5%), zbożowo-młynarskiej - 10 (5%), napojów - 9 (4%), spirytusowej - 5 (2%) i rybnej - 2 (1%). W pięciu ogłoszeniach (2%) zawarto jedynie informację, że oferta dotyczy branży spożywczej (pochodziły one z agencji pośrednictwa pracy). Było również pięć ofert, pochodzących z zakładów produkujących gumę do żucia lub bakalie. W artykule zakwalifikowano je jako "inne". Na rysunku 3 przedstawiono liczbę ofert pochodzących z różnych województw. Najwięcej ogłoszeń pochodziło z województw mazowieckiego i wielkopolskiego, czyli z tych, w których stopa bezrobocia była najniższa. Natomiast 1[...]

 Strona 1