Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"LIDIA GRZEGORCZYK"

Ekomiasto - scenariusze rozwoju DOI:10.15199/33.2018.03.18


  Już cztery lata temu w miastach mieszkała połowa ziemskiej populacji. Za 40 lat ten odsetek ma się zwiększyć do 80%, co spowoduje, że komfort miejskiego życia zdecydowanie się pogorszy. Z tego powodu powstają projekty fantastycznych metropolii przyszłości, w których nie będzie brudnej wodywkranach, dzikichwysypisk śmieci, zanieczyszczeń przemysłowych czy starych kopcących samochodów. To nie tylko wizje. Część pomysłów jest już realizowana. Charakterystyka ekomiasta Dotychczas opracowano tylko jedną, ogólną koncepcję dalszego harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczo-ekologicznego [5]. Jest to koncepcja zrównoważonego rozwoju (sustainable development), sformułowana po raz pierwszy w 1987 r. w raporcie Brundtland(Naszawspólnaprzyszłość,1991). Analizując literaturę, bardzo często spotkać można zjawisko "rozlewania się miast", czyli ich niekontrolowanego rozwoju. Jest ono krytykowane z powodu negatywnych efektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, które mają wpływ na rozwój terenów miejskich [1]. Europejska polityka współczesnychmiast, w tym ekomiast, faworyzuje "zwarte miasta" (compact city). Polityka compact city dotyczy redukcji użycia prywatnego samochodu i minimalizacji pozostałych otwartych przestrzeni. Wymieniona forma rozwoju miasta została zastosowana m.in. wAmsterdamie, Hamburgu czy Kopenhadze. Zwarte tereny urbanistyczne są terenami o wielkim potencjale, którego prawidłowe wykorzystanie w celu optymalizacji warunków do zamieszkania może przynieść wiele korzyści i stać się konkurencyjną lokalizacją. Redukcja rozlewania się t[...]

Zmiany w projektowaniu układów instalacji cieplnych w budownictwie mieszkaniowym w aspekcie zmniejszania się zapotrzebowania na ciepło budynków DOI:10.15199/9.2019.1.2


  Zmiany zapotrzebowania na ciepło budynków 1.1. Zmiany w modelowaniu energetycznym budynków Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło oraz wybór źródła ciepła dla budynków nowej generacji po 2020 roku to jedno z wyzwań, z którym przyszło zmierzyć się po wprowadzeniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2002/91/CE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [2]. Projektowanie instalacji c.o. oraz c.w.u. dla budynków nowej generacji ma istotny wpływ na zapotrzebowanie na ciepło (biorąc pod uwagę jednocześnie wewnętrzne zyski ciepła wytwarzane przez urządzenia elektryczne, zyski ciepła od ludzi oraz zyski pochodzące od instalacji c.o. oraz c.w.u. znajdujące się wewnątrz budynku). Wykonane we właściwy sposób prognozy zapotrzebowania na ciepło pozwalają na zwiększenie sprawności wytwarzania energii ze źródła, zmniejszenie zużycia paliw i związane z tym zmniejszenie emisji produktów spalania do atmosfery [10]. W zakresie modelowania oraz zmian obciążeń cieplnych budynków nowej generacji ważnym aspektem (oprócz temperatury zewnętrznej) jest zachowanie użytkowników. Dotzauer [1], w przeprowadzonej symulacji dotyczącej predykcji zapotrzebowania na energię dla systemu instalacji c.o. i c.w.u., podkreśla istotę wpływu użytkowników końcowych na zapotrzebowanie na energię budynków oraz zmiany obciążeń cieplnych. Jego badanie wskazuje, że zachowanie konsumentów oraz temperatura zewnętrzna mają największy wpływ na zużycie energii. Dlatego, aby usprawnić działanie systemów instalacji c.o. i c.w.u., konieczne jest wdrożenie procedur optymalizacyjnych, tuż po określeniu przewidywalnego zapotrzebowania na ciepło. Ponadto Dotzauer słusznie podkreśla, że często niepełne dane oraz niepewności prognoz pogody sprawiają, że zaproponowane symulacje mogą w wielu przypadkach zawieść. Biorąc pod uwagę nie tylko zmieniające się przepisy prawne dot. zaostrzenia wymagań zużycia energii przez budynki, ale także rozwój technologiczny, kluczowe jest także p[...]

 Strona 1