Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN SZUMSKI"

Zastosowanie termografii do oceny jakości energetycznej budynków DOI:10.15199/9.2019.4.3


  Celem artykułu jest prezentacja metodyki badań termowizyjnych oraz sposobów jakościowej oceny cieplnej przegród w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej (m.in. Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej). Termografia jest techniką coraz szerzej stosowaną w budownictwie, ciepłownictwie czy elektroenergetyce oraz w innych dziedzinach do bezinwazyjnej oceny cieplnej, gdzie identyfikacja pola temperatury jest istotna dla zdrowia, bezpieczeństwa lub uzyskania oszczędności. Badanie termograficzne w przypadku oceny energetycznej budynków polega na szczegółowym rozpoznaniu i późniejszej analizie zarejestrowanego rozkładu temperatury na powierzchni przegród zewnętrznych, co umożliwia określenie stanu izolacji cieplnej tych przegród. 2. Metodyka i ogólne zasady prowadzenia pomiarów Aby móc prawidłowo wykonać obliczenia i dokonać analizy cieplno-wilgotnościowej przegród ograniczających budynek należy uwzględnić wiele czynników oraz właściwości materiałów, z których są one zbudowane. Do obliczeń przyjmuje się zazwyczaj stabelaryzowane parametry materiałów określone w normach. Parametry te mają wpływ na wymianę ciepła z otoczeniem, a także na rozkład temperatury powierzchni przegrody uwidoczniony potem na wykonanym termogramie. Do podstawowych właściwości materiałów należą: ● współczynnik przewodzenia ciepła, ● ciepło właściwe, ● pojemność cieplna, ● gęstość, ● bezwładność cieplna, ● wilgotność materiału, ● współczynnik wyrównywania temperatury. W badaniach termowizyjnych wykorzystuje się pomiar promieniowania docierającego do kamery termowizyjnej, a dokładniej mówiąc do detektora umieszczonego za elementami optycznymi, który je absorbuje. Tak powstały obraz jest zapisywany jako plik radiometryczny, w którym każdy piksel ma swoją zarejestrowaną temperaturę. Detektor można porównać do dużej liczby pirometrów, które mierzą tem[...]

 Strona 1