Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"OLEKSANDR DOVBUSH"

Wentylacja autobusu i jej wpływ na warstwę przyścienną opływającego powietrza zewnętrznego DOI:10.15199/9.2019.4.6


  Podstawowy wzór do obliczania oporu aerodynamicznego ma postać: 2 2 F 1 C A d x = gdzie: Fd - opór aerodynamiczny, N, Cx - współczynnik oporu aerodynamicznego, A - rzut powierzchni przedniej obiektu na płaszczyznę normalną do wektora prędkości m2, v - prędkość poruszającego się obiektu, m/s, ρ - gęstość ośrodka, w którym odbywa się ruch, kg/m3. Jak wynika ze wzoru czynnikami wpływającymi na obniżenie oporu aerodynamicznego są: - zmniejszenie gęstości ośrodka, - minimalizacja rzutu czołowej powierzchni na płaszczyznę normalną do wektora prędkości, - optymalizacja kształtu; bardziej opływowy kształt powoduje zmniejszenie współczynnika oporu aerodynamicznego, - zmniejszenie chropowatości powierzchni. W krajach anglojęzycznych współczynnik oporu powietrza oznacza się jako Cd lub Cw. Współczynnik oporu aerodynamicznego Cx, zależy jedynie od kształtu poruszającego się obiektu (rys. 1). Rys. 1. Zestawienie wartości współczynników oporu aerodynamicznego Cx: a) kula, b) półkula, c) stożek, d) sześcian, e) nachylony sześcian, f) długi cylinder, g) krótki cylinder, h) kształt łezki, i) kształt pół-łezki, strzałka oznacza - kierunek strumienia powietrza Fig. 1. Measu[...]

 Strona 1