Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jiang Lia"

Półciągła beztlenowa kofermentacja obornika świńskiego i krowiego w produkcji biogazu DOI:10.15199/62.2017.10.25


  Fermentacja beztlenowa (FB) stanowi złożony proces biochemiczny, za który odpowiada wiele różnych mikroorganizmów. W procesie tym materia organiczna zostaje rozłożona z wydzieleniem metanu, uznawanego za jedno z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej1). Obecnie w celu pozyskiwania biogazu można wykorzystywać wiele różnych materiałów, np. obornik, słomę, odpady organiczne lub osady ściekowe. W Chinach, jednym z największych krajów rolniczych, produkcja obornika wynosi ponad 4,8 mld t/r2). Wykorzystanie odpadów do produkcji biogazu mogłoby uzupełnić niedostatek energii pozyskiwanej z paliw kopalnych. Jednocześnie możliwe byłoby ograniczenie zanieczyszczenia wody i gleby, jak i emisji ditlenku węgla oraz nieodpowiednich sposobów usuwania obornika3).Anaerobic digestion (AD) is a complex biochemical process fulfilled by a variety of microorganisms. In the process, the organic matter is degraded to produce methane, which is regarded as one of the most promising renewable green energy sources1). Currently, a variety of materials can be used for biogas fermentation, e.g. manure, straw, organic waste or sludge. As one of the biggest agricultural countries, China has a manure production of more than 4.8 billion t/year2). Use of the wastes for biogas production could fill the shortage gap of fossil energy. Meanwhile, the water and soil pollution as well as the carbon dioxide emission connected with the unreasonable disposal of these manure, could be limited3). Pig and cattle manures (PM and DM, resp.) are extremely common in China and can be problemless used as substrates for anaerobic digestion. Many sources and real application of the raw materials (substrates) as sole or mixtures in co-digestion with other substrates were described4-9). But there were only few studies carried on the PM/DM mixtures for biogas fermentation. In practical engineering, economic feasibility, proximity of livestock farms, or operational constrain[...]

 Strona 1