Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Wodziński"

Przesiewacze obrotowe o zmiennych średnicach sit do segregacji kruszyw DOI:10.15199/62.2017.10.26


  Opisywane przesiewacze bębnowe są maszynami szybkobieżnymi, w których wyróżnik szybkobieżności2), definiowany jako stosunek prędkości obrotowej bębna do prędkości wirowania złoża, wynosi 0,5-1,0, a nie jak ma to miejsce w obecnie eksploatowanych przesiewaczach 0,3-0,4. 96/10(2017) 2153 Przy niewielkich prędkościach obrotowych warstwa zsuwa się po powierzchni sita. Przy dużych prędkościach następuje podnoszenie warstwy na znaczną wysokość, a następnie jej opadanie. Jest to właśnie tak pożądany ruch kaskadowy, przy którym uzyskuje się intensywne mieszanie ziaren, co zapewnia ich dokładniejsze przesiewanie. W przesiewaczu z bębnem kaskadowym ruch warstwy ziarnistej jest podobny, jednak dodatkowo zachodzi intensywne przesypywanie się materiału ziarnistego na stopniach kaskady. Przy większych prędkościach obrotowych następuje podnoszenie ziaren na znaczną wysokość, a następnie ich opadanie. Ma to miejsce zwłaszcza w ostatniej sekcji bębna kaskadowego o największej średnicy, gdzie siła odśrodkowa jest największa. Badania przeprowadzono również w klasycznym przesiewaczu bębnowym3) wyposażonym w typowe sito o kształcie walca. Celem tych badań było porównanie wyników przesiewania w warunkach typowych i powszechnie stosowanych w praktyce (sito walcowe) z wynikami uzyskiwanymi na nowych sitach o odmiennym kształcie: stożkowym i kaskadowym. Wszystkie badania prowadzono przy podobnych parametrach procesowych (prędkość obrotowa, kąt pochylenia sita). Wyniki badań przedstawiono w postaci wykresów pokazujących wpływ tych parametrów na sprawność i wydajność procesu przesiewania. Wnioski wskazują, że zastosowanie sita stożkowego lub kaskadowego wyraźnie poprawia parametry procesowe przesiewaczy, a uzyskane sprawności są o 10-20% wyższe niż przy zastosowaniu sita walcowego. Ruch ziaren w przesiewaczu bębnowym Podstawowym parametrem charakteryzującym pracę aparatu bębnowego jest prędkość wirowania złoża ziarnistego, zwana również prędkością [...]

 Strona 1