Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Najborowski"

Studium zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP) dla instalacji zgniatania worków typu big-bag ze zbrylonym nawozem DOI:10.15199/62.2017.10.2


  HAZOP to metoda analizowania i identyfikowania potencjalnych niebezpieczeństw, awarii i zagrożeń, które powstają w wyniku odchyleń od normowanych warunków procesu produkcyjnego. Jej powstanie datuje się na lata 60. i 70. XX w. Wówczas brytyjska korporacja ICI, będąca jednym z największych na świecie producentów w branży chemicznej, poszukiwała rozwiązań ograniczających powstawanie awarii. Powołany wewnątrz korporacji zespół specjalistów miał za zadanie znalezienie wszystkich niedociągnięć projektowych związanych z bezpieczeństwem oraz efektywnym wykorzystaniem nakładów finansowych, dotyczących budowanej wtedy instalacji do pozyskiwania fenolu i acetonu. W wyniku wykonanej przez ten zespół pracy powstała pierwsza forma metody powszechnie dziś nazywanej HAZOP1). Na podstawie szczegółowej i systematycznej analizy każdego rodzaju zagrożeń dokonuje się podziału opisywanego układu na części, a następnie poddaje analizie każdy z podzespołów w celu poszukiwania zagrożeń za pomocą słów kluczowych, generując hipotetyczną sytuację2). Słowa kluczowe, zwane odchyleniami, są tworzone za pomocą parametrów procesu lub intencji oraz słów przewodnich, sugerując rodzaj odchylenia od założonych parametrów lub intencji: odchylenie = parametr + słowo przewodnie3). Typowy zestaw odchyleń to: brak poziomu, podwyższona temperatura, obniżone ciśnienie, skład inny niż dopuszczalny lub odwrotny przepływ. Metodę HAZOP stosuje się zarówno dla instalacji pracujących, jak i modernizowanych oraz na etapie ich projektowania. Na podstawie schematu technologicznego, instrukcji ruchowych oraz innych powiązanych danych instalację dzieli się na osobne węzły, które są szczegółowo analizowane. Znajduje się możliwe do wystąpienia odchylenia od zakładanych parametrów procesu. Następnie dokonuje się oceny tych odchyleń pod kątem negatywnego wpływu na skuteczne, wydajne i bezpieczne funkcjonowanie procesu. Giardina i Morale4) na przykładzie instalacji wykorzystywanej w reg[...]

 Strona 1