Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Michał BRZOZOWSKI"

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI - Prof. Kazimierz Zygmunt Idaszewski (1878–1965)

Czytaj za darmo! »

Kazimierz Zygmunt Idaszewski urodził się 16 stycznia 1878 r. w Nochowie (Wielkopolska). Skończył tamtejszą szkołę powszechną, w której uczył jego ojciec, a w 1889 r. rozpoczął naukę w 9-klasowym gimnazjum typu klasycznego w Śremie. Po zdaniu matury w 1898 r. rozpoczął studia na Politechnice w Brunszwiku (Wydział Mechaniczno- Elektrotechniczny). Dyplom (z odznaczeniem) i tytuł inżynieraelektry[...]

Zagadki życia Nikoli Tesli

Czytaj za darmo! »

Nikola Tesla był jednym z największych wynalazców XIX wieku - jego wynalazki wprowadziły świat w XX wiek. Zgłosił ponad 1200 patentów na całym świecie (podobno na następne 1000 nie starczyło mu funduszy). Mimo to, jego nazwisko zostało prawie całkowicie zapomniane. Nikola Tesla - Nowy Jork, 1931 r. [10]Nikola Tesla urodził się 10 lipca 1856 roku w Semiljanie, na terenie Cesarstwa Austr[...]

Próba systemowa uruchomienia z Elektrowni Wodnej Włocławek bloku cieplnego w Elektrowni Pątnów DOI:10.15199/48.2019.02.03

Czytaj za darmo! »

Na przestrzeni ostatnich lat do katalogu standardowych działań organizowanych przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), którego zadania realizuje PSE S.A., weszły organizowane cyklicznie próby systemowe odbudowy zasilania KSE na wypadek wystąpienia awarii katastrofalnej (blackout). W próbach tego typu uczestniczą elektrownie świadczące usługi samostartu, elektrownie cieplne uczestniczące w procesie obrony i odbudowy KSE, operatorzy sieci dystrybucyjnych i sieci przesyłowej oraz niezależne firmy eksperckie, którym powierza się prace związane z przygotowaniem, nadzorem merytorycznym nad realizacją oraz udokumentowaniem przebiegu próby. Pomimo znacznych nakładów organizacyjnych i finansowych próby te stanowią dla wszystkich ich uczestników nieocenione źródło wiedzy praktycznej, dotyczącej istniejących procedur oraz możliwości technicznych i organizacyjnych odbudowy zasilania. Przykładem takich działań była przedstawiona w niniejszym artykule próba systemowa uruchomienia bloku nr 2 w Elektrowni Pątnów z Elektrowni Wodnej (EW) Włocławek. O ile w przypadku EW powyższe zadanie można uznać za standardowe ze względu na fakt regularnego uczestnictwa, czy to w próbach systemowych, czy też realizowanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w [1] testach samostartu elektrowni ze stanu beznapięciowego, o tyle w przypadku bloku nr 2 (TG2) El. Pątnów, pomimo potwierdzonej odpowiednimi testami odbiorczymi gotowości do uczestnictwa w procesie odbudowy zasilania KSE, realizacja zakresu omawianej próby systemowej była wyzwaniem nowym, dodatkowo trudnym ze względu na fakt podjęcia decyzji o zaangażowaniu w nią praktycznie wszystkich układów i urządzeń niezbędnych dla pracy bloku. Przygotowanie próby systemowej Scenariusz każdej próby systemowej wiąże się z wypracowaniem kompromisu pomiędzy chęcią maksymalizacji zakresu próby i tym samym przyjęciem jak najbardziej realistycznego scenariusza testów, a jego minimalizacją ze względu na istniejące[...]

 Strona 1