Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Filip KAGANKIEWICZ"

AUTOMATYZACJA CZYNNOŚCI ORIENTOWANIA PRZESTRZENNEGO I WZAJEMEGO W OPERACJACH MONTAŻOWYCH NA PRZYKŁADZIE ŚRUB M8 DOI:


  Wprowadzenie Obecnie niemal każdy finalny produkt wymaga operacji montażu, składania części lub chociażby pakowania. Człowiek związany z przemysłem zdaje sobie sprawę jak istotnym etapem produkcji jest proces montażu oraz jakie wyzwania niesie jego dobre zaprojektowanie. Ogólnie przyjęto, że montaż jest trzecią częścią produkcji. Nowoczesne stanowiska montażowe powinny cechować się nie tylko zmechanizowaniem, ale również przynajmniej częściową automatyzacją i robotyzacją. Wartością dodaną dla takich stanowisk jest elastyczność, tzn. szybka możliwość do zmiany procesu montażu. Montaż jest jednym z ostatnich etapów procesu wytwarzania maszyn i urządzeń na liniach montażowych. Części są do siebie dodawane i złączane przez różnorodne ruchy elementów maszyn znajdujących się w linii. Wyrób wędruje najczęściej z jednego miejsca roboczego do kolejnego, zależnie od organizacji zakładu. Operacja montażu składa się z kilku faz, które mają swoją specyfik. W niniejszej pracy zostaną omówione szerzej dwie fazy procesu montażu, tj. orientacja przestrzenna i wzajemna. Automatyzacja montażu skupia się na implementacji środków technicznych (automatów, regulatorów, serwomechanizmów, sensorów oraz robotów) do procesu w sposób pozwalający uzyskać samoczynne sterowanie, regulowanie oraz kontrolę czynności montażowych bez udziału człowieka w przypadku pełnej automatyzacji. Praca skupia się wokół najlepszej automatyzacji tych dwóch wymienionych wyżej etapów montażu. Ponadto, zostaną przedstawione obecne rozwiązania techniczne dostępne na rynku oraz zostanie przeprowadzona ich analiza. Struktura operacji montażowej Operacja montażowa jest zamkniętą częścią procesu technologicznego montażu, wykonywaną bez przerwy na jednym stanowisku roboczym oraz określonych jednostkach montażowych, logicznie powiązanych czynności, prowadzących do uzyskania jednostki wyższego rzędu (lub gotowego wyrobu), powstałej z dwóch lub więcej jednostek rzędu niższ[...]

 Strona 1