Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew ZIENOWICZ"

Czy warto być innowacyjnym?

Czytaj za darmo! »

Założona w 1988 r. firma Hydromega, wywodząca się z przemysłu okrętowego, powstała na solidnych podstawach - doświadczeniu i pomysłach innowacyjnych. Spółkę założyli inżynierowie, byli pracownicy Stoczni "Gdynia" - Zbigniew Zienowicz, Piotr Kubicki i Wiesław Bączyk.Sposób funkcjonowania Stoczni "Gdynia" (wówczas im. Komuny Paryskiej) i jej struktura nie sprzyjały rozwojowi nowych techn[...]

Skuteczne płukanie systemów hydraulicznych

Czytaj za darmo! »

Od początku działalności (1988) firma Hydromega z Gdyni projektuje i produkuje układy hydrauliki maszynowej (siłowej) oraz systemy automatyki przemysłowej, wykorzystywane m.in. w pojazdach specjalistycznych, prasach, liniach technologicznych hut, w przemyśle okrętowym i papierniczym. Istotnym obszarem działalności spółki są prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe projektowanych urządzeń. Duże doświadczenie[...]

Odrodzenie Pomorza przemysłowego DOI:


  Gospodarka Morska jest dla 4 mln mieszkańców województw pomorskiego i zachodnio-pomorskiego najważniejszą częścią rozwijanego tu przemysłu. Do 2013 r. działające tu firmy w większości eksportowały swoje wyroby do krajów gospodarczo rozwiniętych, w których gospodarka morska stała się silnym fundamentem dla rozwoju wielu gałęzi przemysłu ciężkiego. W 2013 r. marszałkowie obu nadmorskich województw zadali mieszkańcom Polski północnej pytanie: "Jak doświadczenie i rozwój firm eksportujących swoje wyroby wykorzystać w procesie odbudowy polskiej gospodarki morskiej". Inteligentne Specjalizacje Pomorza Logiczną konsekwencją tak postawionego pytania było kolejne pytanie o możliwości generowania popytu wewnętrznego dla polskich technologii o takim stopniu zaawansowania technologicznego oby polska produkcja potrafiła dominować na rynku wewnętrznym, ut[...]

BADANIA PŁYNOWSKAZÓW PRZEZNACZONYCH DO UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH Z ZAAWANSOWANĄ DIAGNOSTYKĄ DOI:


  Podstawową funkcją płynowskazu jest wizualizacja poziomu cieczy znajdującej się w zamkniętym zbiorniku. Informacja taka jest niezbędna m.in. do oceny poprawności przebiegu niektórych procesów przemysłowych lub zapewnienia bezpieczeństwa układów pracujących z cieczami, np. zasilaczy hydraulicznych [3, 6]. W podstawowym wykonaniu płynowskazy mają postać przezroczystej pionowej rurki połączonej na końcach ze zbiornikiem, w której poziom cieczy jest identyczny jak w kontrolowanym naczyniu. W miarę rozwoju technik automatycznej regulacji, diagnostyki oraz zabezpieczeń tworzących inteligentne systemy bezpieczeństwa maszyn [4], płynowskazy spełniają coraz więcej funkcji dzięki wbudowywanym układom pomiaru lub identyfikacji granicznych wartości wybranych parametrów. Koncentracja kilku wariantowo realizowanych funkcji w jednym elemencie o zunifikowanych, stałych warunkach zabudowy jest korzystna głównie ze względu na możliwość uproszczenia i standaryzacji konstrukcji zbiorników i instalacji. Innym kierunkiem rozwoju płynowskazów jest identyfikacja poziomu cieczy niebezpiecznych (toksycznych, żrących, łatwopalnych), znajdujących się pod ciśnieniem lub o wysokiej temperaturze, gdzie obserwowane medium musi być zamknięte w szczelnym, odpornym na uszkodzenie zbiorniku, z układem wizualizacji poziomu cieczy. Elementy automatyki pomiarowej zintegrowane w konstrukcji płynowskazu umożliwią aplikację układów hydraulicznych w urządzeniach autonomicznych i bezzałogowych [7], w których systemy sterowania funkcjonują z wykorzystaniem autodiagno-styki. Zakład Konstrukcji Prototypów Instytutu Technologii - PIB w Radomiu, korzystając z doświadczenia zdobytego w trakcie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie hydrauliki [5], we współpracy z firmą HYDROMEGA z Gdyni - jednym z krajowych producentów układów hydrauliki siłowej - realizuje zadania, których efektem jest rozwój i wdrażanie kolejnych rozwiązań składających się na typoszereg wielofunkcyj[...]

 Strona 1