Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Artur Salawa"

BELLMER ulepsza urządzenia do odwadniania osadów w Hamburger Hungaria DOI:


  BELLMER otrzymał zamówienie na nowe urządzenie do odwadniania osadów (odrzutów i osadów biologicznych) z MP7 w HAMBURGER HUNGARIA Dunaújváros - największej papierni na Węgrzech. Przy dostawie tego urządzenia z powodzeniem współpracowało kilka oddziałów i zakładów Grupy BELLMER. Nowe urządzenie, zawierające wiele interesujących rozwiązań technicznych opracowanych przez BELLMER, umożliwia uzyskiwanie wyższej suchości końcowej, wzrost produkcji, zmniejszenie ładunku filtratu, zmniejszenie zużycia polimerów oraz znaczny spadek zużycia energii. Hamburger Hungaria Kft jest zakładem córką austriackiego przedsiębiorstwa rodzinnego Prinzhorn Holding. Utworzenie firmy Hamburger Hungaria Kft miało kluczowe znaczenie dla strategii rozwoju produkcji i poszerzania asortymentu produktów Grupy Prinzhorn. Głównym celem Hamburger Hungaria Kft jest kontynuowanie mającej bogate tradycje produkcji papieru w Dunapack na Węgrzech. Siedzibą firmy jest miasto Dunaújváros, leżące ok. 70 km na południe od Budapesztu, w Ś[...]

 Strona 1