Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Miecznikowski"

Zintegrowany Proces Realizacji Inwestycji


  Badania wskazują, że, od co najmniej 20 lat, 30%wszystkich inwestycji kończy się przekroczeniem budżetu lub harmonogramu realizacji, a im większa i bardziej skomplikowana inwestycja, tym ten odsetek jest większy. Najbardziej spektakularne przykłady to: budowaArteria Tunel w Bostonie, gdzie przekroczono koszty o 196%, linia kolejowaWaszyngton - Nowy Jork - Boston, przekroczenie o 130%, tunel kolejowy pod Wielkim Bełtem, Dania - przekroczenie kosztów o 110%, a realizacja linii metra Jubelee w Londynie to opóźnienie o 2 lata i przekroczenie kosztów o 67%.Wprzypadku portu lotniczego w Berlinie, który miał być oddany do użytkowania przed Euro 2012, dziś wiadomo, że koszt inwestycji przekroczony jest o 1,8 mld euro (co stanowi ponad 50% zakładanych kosztów). Eksperci wątpią, że uda się oddać inwestycję w 2014 r., a ponadto zaraz po oddaniu trzeba będzie rozpocząć rozbudowę lotniska. Z polskich przykładów tylko z ostatnich dwóch lat można by wymieniać wiele, ale najciekawsza jest chyba druga linia metra wWarszawie, gdyż wiadomo już, że termin oddania będzie przesunięty o co najmniej rok, a to dopiero czubek góry lodowej potencjalnych problemów. Obecne problemy, z jakimi boryka się budownictwo oraz inwestorzy, a przede wszystkimsektor publiczny,wynikają głównie z nieprawidlowego podejścia do procesu realizacji inwestycji budowlanych. Najpopularniejsze obecnie systemy realizacji inwestycji publicznych w Polsce, takie jak Construction Management at Risk (Inżynier Kontraktu) czy Design & Build (Zaprojektuj i Wybuduj) najczęściej kończą [...]

Zintegrowane zasady realizacji inwestycji z wykorzystaniem adaptacyjnych metod zarządzania projektem Lean Construction. Agile Project Management


  Filozofia Lean Construction polega na eliminacji marnotrawstwa, dodaniu wartości i optymalizacji przepływu pracy w całym procesie realizacji inwestycji. Podejście to koncentruje się na kluczowych elementach tych etapów realizacji, które faktycznie decydują o powodzeniu całego procesu oraz podkreśla odpowiedzialność grup roboczych, które mają bezpośredni wpływ na poprawę jakości wykonywanej pracy i są odpowiedzialne za realizację zadań zgodnie z deklarowanymi terminami i kosztami. Głównym celem jest zwiększenie przewidywalności procesu inwestycyjnego. Harmonogram realizacji nigdy nie jest dokładny. Im bardziej zostanie uszczegółowiony, tym bardziej jest nieprzewidywalny. Wydajność pracy w trakcie realizacji inwestycji ciągle się zmienia. Nikt nie zna wszystkich szczegółów potrzebnych do rozpoczęcia jakiegokolwiek etapu realizacji. Gdy dany wykonawca czy podwykonawca podejrzewa, że harmonogram jest nierealny, wówczas opóźnia swoje prace do momentu, aż osiągnie pewność, że może zaczynać. Opóźnienia w realizacji harmonogramu są jak kula śniegowa. Harmonogramy i planowanie zawsze "wpadają w poślizg". Przewidywalny przepływ pracy redukuje te opóźnienia, zwiększa zysk wszystkich uczestników procesu, a przede wszystkim prawdopodobieństwo, że całość projektu będzie zrealizowana na czas. Oszczędne podejście zakłada budowanie głównych, bardzo zgrubnych harmonogramów, które mogą być podzielone kamieniami milowymi, które następnie są uszczegóławiane wraz z dokumentacją wykona[...]

Koszty w procesie inwestycyjnym. Znaczenie "Dobrego Projektu" dla realizacji inwestycji i użytkowania wykonanego obiektu


  Ceny, koszty, zysk, strata to słowa spędzające sen z powiek wszystkich zarządzających będących uczestnikami procesu inwestycyjnego. Wszyscy na końcu zastanawiamy się, czy poniesione koszty, zainwestowana wiedza, zwrócą się w postaci nie tylko satysfakcji z tworzenia nowego projektu, ale i w postaci zysku pozwalającego na dalszy rozwój. Ostatniemiesiące przynoszą informacje o wojnie cenowej wśród producentów materiałów budowlanych, producentów sprzętu budowlanego, wykonawców, ale również projektantów, firmprzygotowujących studia wykonalności, konstruktorów. Ciągle słyszymy, że dobra dokumentacja projektowa powinna kosztować tyle a tyle, a w ostateczności wygrywa najtańsza, najmniej wartościowa dla inwestora, w efekcie najgorsza. Ile powinien kosztować dobry projekt, a ile wykonawstwo bardzo dobrej jakości? Patrick MacLeamy - prekursor i propagator idei zintegrowanego projektowania i technologii BIM podaje krótki opis poszczególnych kosztów procesu inwestycyjnego, a raczej całego cyklu życia inwestycji, dzieląc go na trzy etapy (rysunek). Pierwszy to prace koncepcyjne, przygotowawcze, projektowe, w obrębie którego stosujemy technologię BIM. Drugim etapem jest proces realizacji inwestycji, nazywany przez MacLeamy’ego procesem montażu, to etap wykorzystania procesu projektowania, a więc technologii BIM, a także etap czerpania korzyści z dobrze wykonanego projektu. Trzecim etapem, mającym największe znaczenie dla inwestora i użytkownika, jest czas faktycznego użytkowania inwestycji. I tak pojawiła się koncepcja BIM, BAM, BOOM, gdzie właściwe rozłożenie akcentów wskazuje wagę poszczególnych etapów. Największą uwagę należy skupić na pierwszym etapie, t[...]

BIM - wybór czy konieczność?

Czytaj za darmo! »

Na całym świecie trwa lawinowy rozwój używania technologii BIM, a w coraz częstszych przypadkach również z wykorzystaniemzasad zintegrowanego projektowania i realizacji inwestycji. W Polsce niestety mamy do czynienia ze skandaliczną dezintegracją tych sił, które tak naprawdę nie współpracują, lecz walczą na polu inwestycji, które stało się przez to polem bitwy, a nie współpracy. Liczba sporów sądowych tylko potwierdza tę tezę. Wostatnich sześciu latach realizacja inwestycji publicznychwspieranych przez Unię Europejską była obarczona błędami, przy których tzw. błędy szkolne są tylko namiastką błędów. Poniesione przez to straty są ogromne i dobrze byłoby uniknąć ich w etapie inwestowania 2014 - 2020, kiedy będziemy mieli do czynienia z kolejną falą pomocy UE. Prace nad standaryzacją i implementacją technologii BIM trwają od kilku lat w wielu krajach. W Europie prakty[...]

Perspektywy wdrażania BIM na polskim rynku w 2014 roku


  W artykule podsumujemy efekty wdrażania technologii BIM w Polsce w 2013 r. oraz spróbujemy opisać, czego oczekujemy w 2014 r. Ta oryginalna i wciąż bardzo pionierska technologia jest prezentowana na łamach miesięcznika "Materiały Budowlane" od kwietnia 2013 r. Tematyka stosowania BIM jest w Polsce znana jedynie wśród architektów i niewielu projektantów konstrukcji. Inwestorzy, zwłaszcza publiczni, wykonawcy, dostawcy materiałów czy technologii niestety nie zdają sobie sprawy, że [...]

BIM - wyzwania w obszarze Prawa budowlanego oraz Ustawy o zamówieniach publicznych


  Wstyczniu 2014 r. usłyszeliśmy o przyjętej dyrektywie dotyczącej zamówień publicznych, z której wynika, że Komisja Europejska rekomenduje stosowanie elektronicznych rozwiązań w obszarze modelowania informacji o inwestycji. Niestety należy ubolewać, że w zapisach pojawia się stwierdzenie, że kraje członkowskie mogą, ale nie muszą, wdrożyć te technologie. Skoro jednak możemy skorzystać z doświadczeń innych, które pokazują wymierne efekty wprowadzonych zmian, jeżeli możemy zredukować marnotrawstwo oraz ograniczyć przekraczanie budżetów i zakładanych harmonogramów realizacji, to dlaczego nie skorzystać. Wydarzenia poświęcone BIM Ciekawym wydarzeniem, które odbywa się w marcu tego roku, jest podwójna konferencja organizowana przez Brytyjsko-Polską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. W jej ramach 4 marca br. gościliśmy w Warszawie, w siedzibie Ambasady Brytyjskiej, przedstawicieli brytyjskiego ustawodawcy oraz firm wdrażających zalecenia Komisji Europejskiej. Paneliści zreferowali, dlaczego rząd UK chce nałożyć obowiązek stosowania technologii BIM we wszystkich inwestycjach publicznych oraz zaprezentowali możliwości, z jakich mogą skorzystać projektanci, wykonawcy i przyszli użytkownicy. Niestety nie udało się przekonać przedstawicieli inwestorów publicznych do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Wśród ponad 80 gości był[...]

Możliwość wykorzystania BIM w zamówieniach publicznych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Podczas VI Konferencji dla Budownictwa (1 - 2 kwietnia 2014 r.) zorganizowanej przez Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa, odbyła się debata Zamówienia Publiczne kreatorem jakości w budownictwie - czy to możliwe?. W tezach do debaty znalazło się stwierdzenie, że "interes służb udzielających zamówień publicznych nie jest tożsamy z interesemzamawiającego i adresatów zamówienia, czyli społeczeństwa. O ile przełożeni są w stanie wymusić zabezpieczenie swoich interesów, takich jak wizerunek polityczny, to w procesie udzielania zamówień publicznych interes publiczny niema odpowiedniej reprezentacji". Nowa dyrektywa UE w sprawie zamówień publicznych uwzględnia dotychczas pomijane elementy, których stosowanie mogłoby diametralnie zmienić jakość realizacji zamówień publicznych w obszarze inwestycji budowlanych. Po pierwsze wprowadza pojęcie kryte[...]

Czy generalny wykonawca robót budowlanych potrzebuje BIM?


  BIM nie jest projektowaniem 3D, ale przede wszystkim procesem obejmującym projektowanie oraz przygotowanie organizacji i realizacji inwestycji budowlanej, wykorzystującym możliwość najnowocześniejszych technologii komputerowych w rozwiązywaniu problemów projektowych i realizacyjnych, zanimjeszcze wejdziemy na teren budowy. Świadomego inwestora interesuje nie tylko dobrze podpisana umowa, czy niska wynegocjowana cena na zaprojektowanie i zrealizowanie inwestycji budowlanej, ale przede wszystkimbardzo dobra jakość zrealizowanej inwestycji, z zachowaniem ceny rynkowej. W tym właśnie pomaga technologia BIM. Od zawsze generalni wykonawcy poszukiwali inwestorów, z którymi mogą współpracować od początku prac projektowych. Tylko w takimprzypadku są w stanie przygotować najlepszą ofertę spełniającą potrzeby zamawiającego. Największymi beneficjentami stosowania technologii BIM w całym procesie inwestycyjnym są wykonawca i inwestor. W artykule zaprezentuję zalety BIM dla wykonawcy. Stosowanie tej technologii umożliwiamu przede wszystkimlepsze zrozumienie projektu, optymalne planowanie, a tym samym daje szansę na oszczędność czasu i pieniędzy, a przede wszystkim na redukcję marnotrawstwa, popełnianych błędów i przede wszystkimkonfliktów pomiędzy geometrią konstrukcji i planowanymi instalacjami. Jeśli architekci i projektanci wykorzystują BIM, a największymi beneficjentami są wykonawca i inwestor, to: KTO POWINIEN ZAPŁACIĆ za model? Uważam, że wszyscy powinni ponieść proporcjonalnie koszt wdrożenia technologii BIM, ponieważ wszyscy mają z tego efekty [1]. O Zintegrowanym Procesie Realizacji pisaliśmy już wielokrotnie na łamachmiesięcznika "Materiały Budowlane". W tym artykule skupię się na tym, jak BIM może pomóc wykonawcom. Wrócę jednak do sytuacji na rynku budowlanym, gdzie bardz[...]

Stosowanie BIM w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych DOI:


  4 grudnia 2015 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) przy współpracy merytorycznej Stowarzyszenia "BIM dla polskiegoBudownictwa",BIM Klastra oraz nowo powstałego zespołuV4BIMTaskGroupwramach GrupyWyszehradzkiej pt. INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE - stosowanie technologii/procesów BIM (Building Information Modelling) w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych. Konferencję otworzył imoderowałPrezesUrzęduZamówieńPublicznychDariusz Piasta.Uczestniczyliwniej przedewszystkimprzedstawiciele inwestora publicznego. Należy dodać, że na sali było ponad 260 osób.[...]

 Strona 1  Następna strona »