Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Szymon JAKUBIAK"

Elektryzacja włókien filtracyjnych syntetycznych

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono technologię produkcji naelektryzowanych włókien syntetycznych. Wysokowydajna elektryzacja jest realizowana metodą wysokonapięciową. Przedstawiono wyniki pomiarów wartości uzyskiwanego poziomu elektryzacji, utrzymywania się ładunków oraz skuteczności filtracji na naelektrzowanych włóknach cząstek o różnej granulacji. Abstract. The paper describes the technology of electrized fibers production. High efficiency electrization is obtained by high voltage method. The results of electrization level and filtration efficiency measurements (on electrized fibers) are also presented. (Electrization of filter synthetic fibers) Słowa kluczowe: elektryzacja, filtracja, włókna syntetyczne, Keywords: electrization, filtration, synthetic fibers Wstęp W celu uzyskania lepszych właściwości filtracyjnych filtrów włókninowych należy nadać włóknom polimerowym własności elektretowe. Najkorzystniej jest to robić podczas procesu wytłaczania włókien, kiedy tworzywo sztuczne jest w stanie płynnym, a jego wysoka temperatura zmienia parametry elektryczne. Stanowisko badawcze Zastosowano układ elektryzacji za pomocą wyładowania ulotowego (koronowego) w powietrzu pomiędzy ulotową elektrodą grzebieniową a uziemioną elektrodą zbiorczą umieszczonymi za wylotem z głowicy wytłaczarki (rys. 1): Rys. 1 Schemat układu elektryzacji włókien polimerowych Źródłem napięcia był generator wysokiego napięcia GWN 50/1 (opracowanie Politechnika Białostocka) pracujący na częstotliwości 50Hz, który pozwalał uzyskiwać napięcie wyjściowe: - prąd stały: 50 kV/1 mA; - prąd zmienny30 kV/ 1 mA; Pomiar wysokiego napięcia była realizowany przy pomocy sondy wysokiego napięcia, a pomiar prądu poprzez rezystor pomiarowy w obwodzie uziemienia. Szczególną uwagę zwrócono na odporność układu zasilania na możliwe wyładowania iskrowe jak i możliwość łatwego kształtowania charakterystyk wyjściowych generatora (nachylenie, prąd wyłączenia). Dodatkowo poprzez dobór kondensatora[...]

 Strona 1