Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ RZYCHOŃ"

Struktura i właściwości odlewniczego stopu magnezu AE44 przeznaczonego do eksploatacji w temperaturze 180°C

Czytaj za darmo! »

Głównym odbiorcą stopów magnezu jest przemysł motoryzacyjny, w którym największe zastosowanie znalazły stopy AM50 (Mg-5Al-0,5Mn), AM60 (Mg-6Al-0,5Mn) i AZ91 (Mg-9Al-0,8Zn). Stopy te charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi w temperaturze otoczenia i dobrą odpornością korozyjną. Jedną z najważniejszych zalet stopów Mg-Al jest dobra lejność i niska temperatura topnienia, co umożliwia stosowanie wydajnych metod odlewania ciśnieniowego do wytwarzania elementów o skomplikowanych kształtach. Zasadniczą wadą stopów AM50, AM60 i AZ91 jest mała odporność na pełzanie, uniemożliwiająca ich zastosowanie na obciążone elementy pracujące powyżej temperatury 120°C [1]. W celu zwiększenia odporności na pełzanie stopów Mg-Al wprowadza się do nich dodatki stopowe: krzem, stront, wapń oraz metale ziem rzadkich (RE), dodawane w postaci mischmetalu zawierającego lantan, cer, neodym i prazeodym [2]. Na szczególną uwagę zasługują stopy Mg-Al-RE. Stop AE42 (Mg-4Al-2RE) charakteryzuje się dobrą odpornością na pełzanie do temperatury 150°C, natomiast nowo opracowany przez Hydro Magnesium stop AE44 (Mg-4Al-4RE) charakteryzuje się dobrą odpornością na pełzanie nawet do temperatury 200°C [3, 4]. Mała odporność na pełzanie stopów magnezu z aluminium jest związana z obecnością niskotopliwej fazy β-Mg17Al12, co ułatwia poślizg po granicach ziaren podczas eksploatacji w podwyższonej temperaturze. Ponadto osłabieniu odporności na pełzanie sprzyjają procesy wydzieleniowe fazy β zachodzące w przesyconych obszarach roztworu stałego α-Mg [5]. Wprowadzenie metali ziem rzadkich do stopów Mg-Al, które charakteryzują się dużym powinowactwem do aluminium, powoduje, że podczas krzepnięcia tworzą się fazy międzymetaliczne typu Al11RE3, Al2RE lub Al2,12RE0,88, zmniejszając tym samym udział objętościowy fazy Mg17Al12. Jeżeli stosunek RE/Al jest większy od 0,5 faza β nie jest obserwowana w strukturze stopów Mg-Al krzepnących z szybkościami[...]

Quantitative description of microstructure of ZRE1 magnesium alloy

Czytaj za darmo! »

This article is divided into two principal parts: the first concerns a complex procedure of quantitative description of microstructure, the second is connected with application of developed procedures to determination the effect of pouring temperature on the microstructure of ZRE1 alloy. In the first part of article good results of selective etching were obtained for (Mg,Zn)12RE compound. It [...]

Quantitative analysis of microstructure in AE44 magnesium alloy after long-term annealing

Czytaj za darmo! »

The microstructure and microstructural stability of die-cast AE44 (Mg-4Al- 4RE) alloy were investigated by quantitative metallography, X-ray diffraction, scaning electron microscopy and transmission electron microscopy. It is shown that formation of Al2RE after long-term annealing at 250°C is not related to the decomposition of Al11RE3, as reported in the literature, but, rather, it is associ[...]

Quantitative evaluation of γʹ phase in CMSX-4 superalloy

Czytaj za darmo! »

The microstructure of nickel-base superalloys determines their mechanical behaviour. The strength of Ni-base superalloys is dependent on such factors as volume fraction, size, coarsening rate, and composition of γʹ phase precipitates [1]. The content and size of γʹ phase precipitates embedded in a cubic face-centred γ matrix can be adjusted by the alloy design and heat treatments. The composition of the ordered γʹ precipitates does differ, i.e. Ni3(Al, Ti, ...), and depends on the alloy composition and processing [2]. The characterization of γʹ phase precipitates in different nickelbased superalloys has been the subject of extensive research work. Volume fraction of the γʹ phase in Ni-base superalloys is a significant element influencing on working out the superalloys chemical compositions [3]. MATERIAL The measurements of γʹ phase precipitations were carried out on a monocrystalline cylindrical bar of 8 mm diameter made of CMSX-4 nickel-base superalloy [4]. The bar was cast in Laboratory of Material Research for Aircraft Industry in Rzeszów. The material was investigated in the as-cast condition. IMAGE ACQUISITION AND ANALYSIS OF γʹ PHASE PRECIPITATES The bar intended for investigations was cut perpendicularly to the main axis. The procedure of metallographic specimen preparation was described in details in Table 1. Quantitative metallography of CMSX-4 requires the revealing of γʹ precipitates by means of an appropriate etching conditions selection as well as use of appropriate image acquisition in order to observe the γʹ precipitates and register the images of the superalloy microstructure with them. In the previous work two etching methods of the γʹ phase precipitates were described [5]. For a quantitative evaluation of the precipitates etchant caused their etching and leaving the γ matrix is better, so in the ca[...]

 Strona 1