Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra CICHOŃ"

Porównanie możliwości wykorzystania małych turbin wiatrowych o poziomej i pionowej osi obrotu DOI:10.15199/48.2016.09.63

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przeanalizowano lokalne warunki wiatrowe występujące przy ul. Na Grobli we Wrocławiu, na terenach należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Na podstawie danych o prędkości wiatru z okresu jednego roku sporządzono ocenę zasadności stosowania różnego typu małych turbin wiatrowych o poziomej i pionowej osi obrotu. Abstract. The paper describes local wind conditions at Na Grobli in Wroclaw. Wind speed data is used to describe a potential to apply a different kind of micro wind turbines with horizontal and vertical axis. Theoretical analysis based on measurement data of a one year period is presented. (Comparison of the possible application of small horizontal and vertical axis wind turbines). Słowa kluczowe: turbiny wiatrowe, pionowa i pozioma oś obrotu, parametry wiatru. Keywords: wind turbines, horizontal and vertical axis, wind parameters. Wprowadzenie Dalszy rozpowszechnianie energetyki wiatrowej na terenie Polski wiąże się z koniecznością rozwiązania wielu problemów natury technicznej. Przyłączanie do Krajowego Systemu Energetycznego tego typu nowych źródeł energii elektrycznej wymaga zwiększenia jego elastyczności oraz zapewnienia dodatkowej rezerwy mocy do pokrycia zapotrzebowania na energię odbiorców w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych [1]. Rozwój technologii przetwarzania energii wiatru oraz intensywne badania nad metodami prognozowania mocy turbin [2], pozwalają jednak myśleć o energetyce wiatrowej w kategoriach znacznego potencjału do rozwoju również w nadchodzących latach, zarówno w skali dużych farm, jak i małych instalacji prosumenckich. Warunki wiatrowe na obszarze Polski są jednak bardzo zróżnicowane i nie wszystkie tereny są tak samo korzystne dla rozwoju energetyki wiatrowej. Energia niesiona przez strumień powietrza na wysokości 30 m nad poziomem gruntu wynosi od 500 kWh/(m2·a) w rejonach Górnego i Dolnego Śląska, do 1250-2500 kWh/(m2·a) na wy[...]

 Strona 1