Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek PACHWICEWICZ"

Microprocessor device for TEWL coefficient measurement DOI:10.12915/pe.2014.11.34

Czytaj za darmo! »

The paper presents principle of operation and construction of created device for Trans Epidermal Water Loss (TEWL) measurements. This coefficient describes the level of water evaporization through skin. The device measures TEWL in the manner based on the definition of the coefficient. In the article theoretical analysis of the measurement error are presented. In addition there are results of conducted tests in laboratory environment and on real human skin. Streszczenie. Poniższy tekst prezentuje zasadę działania oraz konstrukcję opracowanego przyrządu do pomiaru współczynnika przeznaskórkowej utraty wody. Współczynnik ten opisuje stopień parowania wody przez skórę. Pomiar TEWL jest oparty na definicji współczynnika. Ponadto przedstawiona jest teoretyczna analiza błędu pomiarowego. Na zakończenie zaprezentowano wyniki testów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych oraz przeprowadzonych na ludzkiej skórze. Przyrząd do pomiaru współczynnika przeznaskórkowej utraty wody Keywords: TEWL, measurements, embedded system, tests Słowa kluczowe: TEWL, pomiary, system wbudowany, testy doi:10.12915/pe.2014.11.34 Introduction One of skin's task is defending the organism from excessive water loss. Layer which does this function is stratum corneum. Healthy human lose ca. 500ml of water during one day. Level of water evaporization informs about skin condition and overall health status. Coefficient which describes level of water evaporization through skin is TransEpidermal Water Loss (TEWL). It is relation between mass of evaporated water and product of area and time unit. TEWL is defined with these formula: (1) [...]

 Strona 1