Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Traczyk"

Spożycie soli zalecenia i programy WHO oraz UE


  Sód jest ważnym składnikiem mineralnym, potrzebnym w niewielkich ilościach do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Prawidłowa zawartość sodu w organizmie jest jednym z warunków zachowania homeostazy organizmu, zwłaszcza utrzymania prawidłowej gospodarki wodno-elektrolitowej. Dlatego pierwiastek ten powinien być składnikiem diety. W Polsce zalecenia dziennego zapotrzebowania na sód określone są w normach [11]. W diecie niemowląt w pierwszych pięciu miesiącach życia zawartość sodu nie powinna przekraczać 120 mg/dobę, a niemowląt starszych powyżej piątego miesiąca - 370 mg/dobę. Normy na sód dla dzieci w wieku 1-9 lat wynoszą 750-1200 mg/dobę. Dla pozostałych grup populacji Polski normy na sód mieszczą się w granicach 1200-1500 mg/dobę zależnie od wieku, płci i stanu fizjologicznego [11]. Głównym źródłem sodu w diecie jest chlorek sodu (sól kuchenna). W krajach wysoko rozwiniętych 77% soli w diecie pochodzi z żywności i posiłków produkowanych przemysłowo, w Polsce jest to 40-50%, przy czym wraz ze zmieniającym się stylem życia naszego społeczeństwa (zakupy żywności wysoko przetworzonej oraz jadanie poza domem) należy się spodziewać, że proporcja ta ulegnie zmianie [4, 10, 13, 21]. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zawartość soli w diecie osób dorosłych nie powinna przekraczać 5 g/osobę/dobę, co stanowi ok. 2 g sodu (1 g sodu odpowiada ok. 2,5 g soli) [4, 21]. Zawartość sodu (soli) w diecie wielu populacji jest wyższa niż te zalecenia, zdarza się, że nawet 2-3-krotnie, jak ma to miejsce w Polsce, gdzie wynosi 12-15 g [13]. Duże spożycie soli występuje także na Węgrzech: 18 g w diecie mężczyzn i 16 g w diecie kobiet, mniej (ale nadal powyżej 10 g) np. w Bułgarii, Rumunii, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, na Litwie (tabela). Należy dodać, że spośród krajów UE, które dostarczyły danych do KE w ostatnich latach, żaden kraj Wspólnoty nie osiąga rekomendowanej przez WHO wartości. Organizacja ta podaje, że [...]

 Strona 1