Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marchi Maurizio Iler"

Beton zawierający cement wapniowo-siarczanoglinianowy (CSA) DOI:10.15199/33.2018.10.01


  Prace nad technologią produkcji klinkieru wapniowo- -siarczanoglinianowego sięgają lat trzydziestych XX w. W praktyce budowlanej na szerszą skalę cementy zawierające klinkier wapniowo-siarczanoglinianiowy (CSA) stosowane są w Chinach, gdzie obecnie produkowane są w ilości ok. 2 mln t/r, a od przeszło trzydziestu lat są produktami znormalizowanymi [1, 7, 12].WPolsce cementy CSA nie były dotychczas powszechnie stosowane. Klinkier wapniowo-siarczanoglinianowy charakteryzuje się odmiennym składem chemicznym i mineralogicznym w porównaniu z klinkierem portlandzkim. Głównym składnikiem fazowym klinkieru wapniowo-siarczanoglinianowego jest ye’elimite (C4A3$).Wkonsekwencji inny jest przebieg hydratacji spoiw z jego udziałem. Cechy charakterystyczne tych spoiw i cementu CSA, to: bardzo krótki czas wiązania (kilkanaście minut); bardzo szybki przyrost wytrzymałości wczesnych; mniejszy skurcz niż cementów zawierających klinkier portlandzki (przy odpowiednim doborze składników możliwe jest uzyskanie cementu bezskurczowego, a nawet wykazującego niewielką ekspansję) [6]. W artykule omówiono właściwości cementów i betonów na bazie klinkieru wapniowo-siarczanoglinianowego. Właściwości klinkieru i cementu wapniowo-siarczanoglinianowego Grupa cementów wapniowo-siarczanoglinianowych (CSA) obejmuje wiele rodzajów spoiw, które różnią się między sobą składem fazowym klinkieru (rysunek 1). Głównym składnikiem fazowym klinkieru wapniowo- -siarczanoglinianowego, w odróżnieniu od klinkieru portlandzkiego, jest ye’elimite (C4A3$). Porównanie składu fazowego klinkieru CSA ze składem klinkieru portlandzkiego przedstawiono w tabeli 1. Siarczanoglinian wapnia C4A3$ jest znany jako kompleks Kleina, od nazwiska amerykańskiego badacza, który w latach sześćdziesiątych XX w. opisał ten związek jako źródło jonów glinianowych w reakcji powstawania etryngitu w technologii cementów ekspansywnych [8, 9, 12]. Siarczanoglinian wapnia C4A3$ w reakcji z[...]

 Strona 1