Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Tałaj"

Możliwości zastosowania nowych rodzajów cementów wieloskładnikowych CEM II/C-M (S-V) oraz CEM VI (S-V) w budownictwie DOI:10.15199/33.2018.10.02


  Powszechne zastosowanie betonu w budownictwie wynika z jego licznych zalet, do których zaliczyć można: odpowiednią urabialnośćmieszanki betonowej w długim czasie; dużą wytrzymałość na ściskanie; dobrą współpracę ze stalą zbrojeniową dającą materiał odporny na naprężenia rozciągające; trwałość oraz łatwość kształtowania cech technicznych i estetycznych obiektów budowlanych [13]. O właściwościach betonu decyduje cement, którego produkcja jest związana z emisją CO2 i stosowaniem nieodnawialnych surowców naturalnych [2]. Wyprodukowanie tony klinkieru portlandzkiego powoduje powstanie ok. 800 kg CO2. Emisja CO2 pochodzi ze spalania paliwa oraz termicznego rozkładu węglanu wapnia, głównego składnika namiaru surowcowego do produkcji klinkieru, dlatego też podejmowane są liczne zabiegi technologicznemające na celu ograniczenie emisji gazówcieplarnianych. Zaliczyć do nichmożnam. in. stosowanie cementówinnych niż cement portlandzki CEMI, czyli cementów CEM II ÷ CEM V, w których część klinkieru portlandzkiego zastąpiono dodatkamimineralnymi [1]. EuropejskiKomitet Normalizacyjny CEN TC 51 prowadzi prace nad nowelizacją EN 197-1, która w znacznym stopniu rozszerzy asortyment cementów wieloskładnikowych. W tabeli 1 przedstawiono skład badanych cementów wieloskładnikowych powszechnego użytku zgodnie z prEN 197-1 [11]. Właściwości cementów wieloskładnikowych Użyte w badaniach cementy zostały wyprodukowane w skali przemysłowej. Skład cementów był zgodny z tabelą 1, a w tabeli 2 przedstawiono wyniki ba- 1) Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o. *) Adres do korespondencji: Karol.Wandoch@Betotech.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono właściwości nowych rodzajów cementów trójskładnikowych CEMII/C-M(S-V) oraz CEM VI (S-V), a także wyniki badania mieszanek betonowych i stwardniałych betonów, świadczące o dużej możliwości zastosowania badanych cementów w budo[...]

 Strona 1