Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Mikiciuk"

Chloropropanole i chloroestry w produktach spożywczych


  Obecność chloropropanoli oraz chloroestrów w żywności po raz pierwszy stwierdzili Velíšek i wsp. [1-5] oraz Davídek i wsp. [6, 7] w 1978 r. Naukowcy ci wykazali, że te toksyczne substancje powstają głównie podczas kwasowej hydrolizy produktów roślinnych bogatych w białko, np. masy sojowej i rzepakowej (stanowiącej pozostałość po tłoczeniu czy ekstrakcji oleju). Substratem do syntezy wolnych chloropropanoli jest glicerol tworzący się podczas kwasowej hydrolizy pozostałości triacylogliceroli znajdujących się w hydrolizowanym produkcie roślinnym. Najważniejszymi wolnymi chloropropanolami powstającymi w hydrolizatach kwasowych są: 3-MCPD (3-monochloropropanol), 2-MCPD (2-monochloropropanol), 1,3-DCP (1,3-dichloropropanol), 2,3- -DCP (2,3-dichloropropanol) oraz 3-chloropropan-1-ol. Na rysunku zamieszczono ich wzory chemiczne oraz przedstawiono stosunki masowe, w jakich występują w kwasowych hydrolizatach wszystkie wymienione wolne chloropropanole. Podczas kwasowej hydrolizy białek roślinnych powstają również estry kwasów tłuszczowych z 1,3--DCP oraz 3-MCPD, przy czym w końcowym produkcie ich zawartość jest niewielka, gdyż są skutecznie usuwane podczas procesu filtracji gotowych hydrolizatów. Badania Colliera i wsp. [8] wykazały, że chloroestry są pośrednim produktem syntezy wolnych chloropropanoli, zwłaszcza DCPs i MCPDs. Chloroestry propanoli występują naturalnie w żywności niepoddawanej żadnym procesom technologicznym. Po raz pierwszy estry chloropropanoli zostały wykryte przez Cerbulisa i wsp. w 1993 r. [9] w mleku kozim. Stwierdzono w nim poniżej 1% diestru 3-MCPD w przeliczeniu na frakcję tłuszczową. Obecnie nie wiadomo, jaki jest mechanizm syntezy tych estrów i jaką pełnią funkcję w żywym organizmie. Przypuszcza się, że estry chloropropanoli powstają w wyniku reakcji diglicerydów kwasów tłuszczowych z chlorem, którego źródło stanowią mieszanki paszowe stosowane[...]

 Strona 1