Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Wesołowska"

Wysokie standardy, większe bezpieczeństwo DOI:

Czytaj za darmo! »

Zaplanowanie i zorganizowanie robót budowlanych w sposób bezpiecznywymaga znajomości wielu norm, przepisów prawa iwiedzy inżynierskiej. Projekt opracowania standardów powstał z myślą o stworzeniu ujednoliconychwytycznych, opracowanychwczytelny i prosty sposób, które będą wzorcem- dokumentemokreślającym minimalne wymagania dotyczące bezpiecznegowykonywania prac budowlanych. Projekt ten wpisuje się zatem mocno w podstawowe cele działalności Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zrzeszającego największych generalnych wykonawców budowlanych w Polsce. Stowarzyszenie firm ma bowiem na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Standardy BHP to zbiór dokumentów, zawierających wa[...]

 Strona 1