Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KLAUS WOLF"

Nowe aspekty utrwalania wybarwień mikrowłókien poliamidowych i ich mieszanek z włóknem Elastan

Czytaj za darmo! »

W asortymencie artykułów tekstylnych coraz częściej występują włókna elastanowe, bez których wykończalnicy nie mogą sobie wyobrazić wyrobów. Zwiększone znaczenie artykułów z mikrowłókien z udziałem włókien elastanowych jest spowodowane nadzwyczajnie wysoką funkcjonalnością i wielorakimi właściwościami użytkowymi takich wyrobów. Ale niektóre mieszanki z wielu względów stanowią wielkie wyzwanie dl[...]

System alkalicznego barwienia reaktywnego włókien celulozowych w aspekcie powtarzalności, kosztów i ekologii

Czytaj za darmo! »

Barwienie reaktywne włókien celulozowych wykonywane po obróbce wstępnej stawia przed farbiarzami szereg problemów, które muszą być rozwiązane najlepiej przez zastosowanie właściwych środków pomocniczych dla barwienia (rys. 1).Rys. 1. Zakres problemów towarzyszących barwieniu reaktywnemu2. System alkalicznyW procesie barwienia mogą być użyte różne systemy alkaliczne. 2.1. Soda (węglan sodowy)Soda[...]

Doskonała poprawa trwałości wybarwień artykułów z mieszanki mikrowłókien poliestrowych z elastanem

Czytaj za darmo! »

Artykuły sportowe i wielofunkcyjne do uprawiania czynnego wypoczynku wytworzone z mikrowłókien poliestrowych z dodatkiem elastanowych zyskują przez cały czas na znaczeniu. Ten asortyment musi zaspokajać coraz wyższe wymagania.W tej publikacji opisano nowo opracowane rozwiązanie dotyczące skutecznej obróbki artykułów z mieszanki mikrowłókien poliestrowych z elastanem.1. Głębokość wybarwienia i poziom uzyskanych trwałościMikrowłókna poliestrowe ze względu na swoistą wielką powierzchnię wymagają 2- do 5-krotnego zwiększenia zapotrzebowania barwnika dla osiągnięcia przybliżenie równej głębokości barwy w stosunku do normalnych włókien poliestrowych. Przez wprowadzenie komponentu elastanowego w połączeniu włókien zostają ustalone granice pod względem temperatury barwienia, zastosowanych środ[...]

Barwienie włókien poliestrowych bez problemu z oligomerami

Czytaj za darmo! »

Oligomery powstają w wyniku wielokrotnego oddziaływania temperatury podczas wytwarzania poliestru w procesie granulacji, a później przędzenia włókien. To przeważnie one powodują problemy w trakcie barwienia substratu poliestrowego (rys. 1.). Do tego dochodzi również sytuacja w trakcie recyklingu materiałów poliestrowych. Rys. 1. Widok oligomerów przytwierdzonych do powierzchni włókna poliestrowego - zdjęcie z mikroskopu elektronowego Jakie problemy powodują oligomery? Oligomery są w kąpieli barwiącej w temperaturze 125-130°C dokładnie rozdzielone, ale podczas schładzania kąpieli mogą tworzyć zwarte aglomeraty. Wówczas odkładają się nie tylko na barwionym materiale, ale także na ścianach urządzenia barwiącego. Przy bardzo silnym, swobodnym osadzaniu oligomerów, może to doprowadzić do odfiltrowania barwnika. Oligomery powodują widoczne osadzenia powstałe przeważnie w wewnętrznych warstwach nawojów przędzy, albo w nawojach materiałów poddanych barwieniu (rys. 2.). Poza tym oligomery zmniejszają gładkość powierzchni włókien, utrudniając przez to dalszy przerób, prowadzą do zwiększeni[...]

 Strona 1