Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Topolewicz"

Wiadukt WD-1 w ciągu Trasy Słowackiego w Gdańsku


  Budowa III odcinka Trasy Słowackiego w Gdańsku, w którego zakres wchodził wiadukt WD-1 (fotografia 1) była realizowana przez firmę Budimex od sierpnia 2011 r. do grudnia 2012 r. Kompleksową obsługę projektową świadczyły firmy TOP PROJEKT Krzysztof Topolewicz i GTI Tymon Galewski. Złożone warunki gruntowo-wodne na terenie lokalizacji inwestycji, ingerencja w tory górki rozrządowej w połączeniu ze złożoną geometrią konstrukcji okazały się wymagającym zadaniem inżynierskim.Wiadukt WD-1 ma konstrukcję czteroprzęsłową długości całkowitej 261 m, składającą się z trzech przęseł belkowych rozpiętości 40 m, 56 m i 44 m i przęsła łukowego rozpiętości 120 m. Obiekt zaprojektowany został na łuku poziomym i pionowym, a szerokość jezdni jest zmienna. W przekroju poprzecznym konstrukcję pomostu stanowi skrzynka betonowa dwu- lub czterokomorowa ze wspornikami podpartymi zastrzałami rurowymi. Konstrukcję skrzynki betonowej zaprojektowano w układzie ciągłym, ale przęsło główne podwieszono centralnie do rurowej konstrukcji łukowej składającej się z dwóch identycznych łuków przesuniętych względem siebie wzdłuż obiektu o 4,0 m i skrzyżowanych patrząc na przekrój poprzeczny. Pomiędzy łukami są poprzeczki z rury mniejszej średnicy. Betonowa skrzynka pomostu została sprężona podłużnie kablami wewnętrznymi 22-splotowymi i kablami zewnętrznymi 19-splotowymi, natomiast poprzecznice w przęśle łukowym 9-splotowymi kablami, a płyta jezdni pojedynczymi splotami.Zagadnienia projektowe Zgodnie z projektem konstrukcj. pomostu wykonano z betonu B-60. Zastosowano mieszank. na .amanym kruszywie granitowym. W obliczeniach konstrukcji[...]

 Strona 1