Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR WOLAŃSKI"

Dachy zielone i ich wpływ na jakość życia mieszkańców miast DOI:10.15199/33.2015.06.06


  Retencjonowanie wody opadowej Zielone i niebieskie (wodne) obszary, to jedno z narzędzi zapobiegania poburzowym podtopieniom, stworzenia przyjemnego miejskiego środowiska i klimatu, a także zróżnicowanego środowiska naturalnego w mieście. Zielone dachy wchłaniają 50 - 80% rocznego opadu deszczu, opóźniają spływ deszczówki do kanalizacji, dzięki czemu jest ona mniej przeciążona, wspomagająmiejskie systemy kanalizacyjne w krytycznych sytuacjach.Warto wziąć to pod uwagę, planując działania przeciwpowodziowe w mieście. Budowa dachów zielonych elementem świadomej polityki Francuski parlament przyjął w tym[...]

Zagrożenie mikrobiologiczne mieszkań z naturalną wentylacją kanałową DOI:10.15199/9.2017.1.6


  Opisano badania laboratoryjne, których celem była identyfikacja zagrożeń spowodowanych występowaniem w powietrzu wewnętrznym zanieczyszczeń mikrobiologicznych (pomieszczeń mieszkalnych wyposażonych w naturalną wentylację). Podano zależności między występującym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym a sposobem użytkowania. Przedstawiono również wybrane badania dotyczące pomiaru liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych oraz zarodników grzybów występujących w powietrzu w funkcji zmiennych warunków meteorologicznych. Na podstawie uzyskanych badań określono stopień mikrobiologicznego zagrożenia występującego wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz zasadność ciągłego monitorowania parametrów powietrza wewnętrznego w celu utrzymywania jego składu chemicznego i mikrobiologicznego w odpowiednich proporcjach. Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiono na wykresach oraz porównano wyniki pomiarów stężenia z wartościami dopuszczalnymi.1. Wstęp Polska tradycja budowlana i realia ekonomiczne od lat preferują najtańszy system wentylacji naturalnej, zwanej inaczej grawitacyjną, wykorzystujący siły natury. Siłą napędową przepływu powietrza w mieszkaniach, jak również między wnętrzem budynku a otoczeniem, jest różnica ciśnienia powietrza wywołana różnicą jego temperatury oraz parciem wiatru. Różna temperatura powietrza oraz parcie wiatru sa przyczynami różnych wartości gęstości powietrza zimnego na zewnątrz i ciepłego w pomieszczeniach. Ciepłe powietrze (lżejsze) wypierane jest kanałami wentylacyjnymi przez grawitacyjny napływ zimnego (cięższego) powietrza z zewnątrz [5]. Zasoby mieszkaniowe w kraju wynosiły na koniec grudnia 2013 r. 13,9 mln mieszkań, z czego około 90% stanowią budynki z naturalną wentylacja kanałową [4, 10]. W każdym budynku musi istnieć sprawny system wentylacji. Skuteczna wymiana powietrza w pomieszczeniach jest bardzo istotna i może wpływać, np. na stan zdrowia czy samopoczucie ludzi. Niesprawnie działająca wentylacja[...]

 Strona 1