Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz MACIAK"

Projekt i realizacja linii światłowodowej systemu CWDM Hajnówka - Bielsk Podlaski DOI:10.15199/59.2016.1.2


  W obszarze obejmującym miejscowości: Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec, Bielsk Podlaski oraz Hajnówka są świadczone usługi cyfrowej i analogowej telewizji kablowej, szerokopasmowego dostępu do internetu oraz telewizji stacjonarnej w technice VOIP (Voice over Internet Protocol). Do 2013 roku sieć w każdej z tych miejscowości była odrębną siecią z własną stacją nadawczą. Jednak takie rozwiązanie powodowało znaczny wzrost kosztów utrzymywania wielu serwerowni. Możliwość świadczenia usług z jednej z nich w kilku miejscowościach przynosi spore oszczędności finansowe. W związku z tym zdecydowano się zrealizować połączenie światłowodowe pomiędzy miejscowościami Hajnówka i Bielsk Podlaski, gdzie znajduje się największa liczba abonentów. Zdecydowano się na budowę systemu CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing), który w założeniu miał zapewnić transmisję wszystkich usług między miastami, a przede wszystkim wykluczył konieczność utrzymywania i modernizowania serwerowni w Bielsku Podlaskim. Dalej omówiono wybrane elementy zrealizowanego projektu. Cały projekt wraz ze szczegółowymi informacjami przedstawiono w pracy [1]. Traktświat łowodowy Do połączenia dwóch miejscowości Hajnówka i Bielsk Podlaski posłużyło wydzierżawione włókno z traktu światłowodowego na linii energetycznej 110 kV firmy PGE Dystrybucja S.A. Odległość między dwiema miejscowościami wynosi około 25 km, jednak długość traktu wydłużono do 54 km ze względu na trasę, która przebiega przez teren firmy SWEDSPAN należącej do grupy IKEA INDUSTRY (rys. 1). Na rys. 2 przedstawiono wyniki pomiaru zrealizowanego toru światłowodowego dla długości fali l równej 1310 nm z szerokością impulsu 5 μs i czasem trwania pomiaru 90 s. Szczegółową charakterystykę zdarzeń zmierzonego traktu światłowodowego przedstawiono w tabeli 1.Z przedstawionej tabeli zdarzeń można odczytać, iż całkowita długość zmierzonego traktu światłowodowego wynosi 54,1136 km, zaś sumaryczne tłumienie sięg[...]

 Strona 1