Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Świtała"

Opakowania przyszłości rodzaje i funkcje opakowań aktywnych DOI:10.15199/65.2017.12.6


  Podstawowymi funkcjami, jakie powinny pełnić opakowania spożywcze, są ochrona produktu przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych oraz zachęcenie klienta do zakupu. Rozwój nowoczesnych technologii sprawia jednak, że opakowania zmieniają swoje funkcje. Wymaga się od nich współdziałania z opakowanym produktem i informowania klienta o jakości oraz aktualnym stanie tego produktu. Powodem ciągłego rozwoju zarówno materiałów opakowaniowych, jak i technik pakowania jest dążenie do otrzymania produktu jak najlepszej jakości. Pojawił się więc również pomysł na opakowania, które poprzez zmianę składu atmosfery wewnątrz mogłyby mieć wpływ na ich zawartość - opakowanie aktywne. W artykule omówiono rodzaje i zadania opakowań aktywnych z uwzględnieniem przykładowych systemów występujących obecnie na rynku. Opakowania aktywne można podzielić np. ze względu na formę, w jakiej występują: na saszetki lub materiał opakowaniowy [3]. Najbardziej jednak powszechny jest podział wg pełnionej przez nie funkcji, na aktywne systemy: ??pochłaniające substancje niepożądane z wnętrza opakowania: tlen, wodę, etylen; ??emitujące do wnętrza opakowania substancje korzystnie wpływające na zapakowany produkt, np. substancje przeciwdrobnoustrojowe; ??inne opakowania, czyli samopodgrzewające się i samochłodzące się, a także opakowania żywności przeznaczonej do podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych. Najczęściej stosowanym rodzajem opakowań aktywnych są pochłaniacze tlenu. Między pochłaniaczem a produktem nie zachodzi bezpośrednia interakcja, lecz poprawa warunków wewnątrz opakowania, co przedłuża przydatność do spożycia produktu. Duże zainteresowanie wzbudzają też emitery substancji przeciwdrobnoustrojowych, dzięki którym można wyeliminować konserwanty wprowadzane do żywności. Tego typu opakowania zawierają lub uwalniają substancje zdolne do migracji wewnątrz opakowania i zahamowania niekorzystnych procesów. Za pomocą emiterów w opakowaniach można zaham[...]

 Strona 1