Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adriana Lotolc"

Uwaga, złodziej! DOI:


  Kradzież w lokalu gastronomicznym. Kradzież jest niestety jednym z najczęściej zdarzających się przestępstw. Może to polegać na tym, że restaurator zostanie okradziony przez pracownika lub gościa. Może być również tak, że to gość lub pracownik zostaną w restauracji przez kogoś okradzeni. Jak kształtuje się odpowiedzialność prowadzącego działalność restauratora? Jak należy postąpić w takich sytuacjach? Poniżej przedstawię odpowiedzi na te pytania. Kradzież - przestępstwo lub wykroczenie? Kradzież polega na przywłaszczeniu sobie cudzej rzeczy ruchomej. Działanie to musi być umyślne. Często jednak wątpliwości dotyczą tego, od kiedy kradzież jest uznawana za wykroczenie, a kiedy za przestępstwo. Tym co różni przestępstwo kradzieży od wykroczenia kradzieży, jest wartość zabranej rzeczy. Jeszcze do niedawna wartość ta była ustalana na podstawie procentu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z coroczną zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę, sądy miały wielki kłopot z ustaleniem o ile zmieniła się wartość graniczna. Te problemy spowodowały, że od listopada 2018 r. obowiązuje nowa, sztywna granica pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem: jeżeli wartość rzeczy nie przekracza 500 zł, wówczas czyn jest wykroczeniem, które zagrożone jest karą aresztu (do 30 dni), ograniczenia wolności (do 1 mies.) albo grzywny (od 20 do 5000 zł). Powyżej tej kwoty kradzież jest uznawana za przestępstwo, które jest zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolnoś[...]

Odpowiedzialność za zatrucie się gościa DOI:


  Zatrucie się gościa sprzedawanym lub serwowanym przez restaurację jedzeniem ma poważne konsekwencje zarówno wizerunkowe, jak i prawne.W sferze prawnej następują skutki na gruncie prawa cywilnego (odszkodowanie i zadośćuczynienie), administracyjnego (kontrola i kary Sanepidu) oraz karnego (narażenie na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu). Poniżej opiszemy, jaki jest zakres odpowiedzialności właściciela restauracji oraz w jaki sposób może on się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością. Zanim jednak omówimy znane nam z doświadczenia zawodowego zdarzenia, podkreślimy jedną fundamentalną kwestię: to gość musi udowodnić, że zatruł się jedzeniem w konkretnej restauracji. Nie musi natomiast udowadniać, czym się konkretnie zatruł. Odpowiedzialność restauratora, ubezpieczenie OC W pracy restauratora nie można całkowicie wyeliminować możliwości, że podawane jedzenie nie spowoduje zatrucia się gościa. Mimo zachowania najwyższych standardów, może dojść do sytuacji, że jeden z użytych produktów będzie nieświeży, jedzenie będzie niestarannie przygotowane, zaś w okresie letnim przechowanie niektórych produktów będzie nieodpowiednie. Powodów zatrucia się gościa może być wiele, wszystkie jednak skutkują odpowiedzialnością za wyrządzoną mu szkodę. Najłatwiejszym sposobem zabezpieczenia się przed roszczeniami cyw[...]

 Strona 1