Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Orzepowski"

Nowoczesne metody gaszenia pozarów silosów DOI:


  Streszczenie: W publikacji przedstawiono mechanizm powstawania pozarów w silosach oraz procedure ich gaszenia. Porównano konwencjonalne srodki gasnicze (gaz obojetny, woda, piana) oraz innowacyjna metode gaszenia lanca gasniczo-tnaca CutLanca. Zaprezentowano równiez inne mozliwosci zastosowania lancy podczas gaszenia pozarów w trudnodostepnych miejscach. słowa kluczowe: pozary silosów, innowacyjne technologie, lanca gasniczo-tnaca, CutLanca New methods of silo fires extinguishing Abstract: The mechanism of silo fires formation and the procedure of extinguishing them were presented. Conventional extinguishing media (inert gas, water, foam) and the innovative method of firefighting using the extinguishing and cutting tool CutLance were compared. Other options of using the lance while extinguishing fires in hard-to-reach places were also presented. keywords: silo fires, new technologies, extinguishing and cutting lance, CutLanca Pozary w silosach stanowia nieznaczna czesc wszystkich zdarzen w statystykach Panstwowej Strazy Pozarnej oraz zdecydowanie róznia sie od konwencjonalnych pozarów. W wiekszosci przypadków bezposrednia przyczyna tego typu wypadków sa procesy utleniania i aktywnosc biologiczna powodujace samonagrzewanie przechowywanego materiału. W wyniku samonagrzewania głeboko wewnatrz dochodzi do pirolizy. W procesie pirolizy powstaja substancje toksyczne i gazy łatwopalne, które stanowia zagrozenie zarówno dla pracowników zakładu, jak i dla słuzb ratowniczych. Wykrycie ogniska pozaru i precyzyjne przeprowadzenie akcji gasniczej jest trudne. Kazde otwarcie silosu w celu uzyskania lepszego dostepu dostarcza do wnetrza powietrze. W ten sposób pozar szybciej sie rozprzestrzenienia, a takze pojawia sie ryzyko wybuchu nagromadzonych lotnych substancji palnych. Tego typu zdarzenia sa wyzwaniem i moga generowac niepotrzebne koszty, jezeli nie przeprowadzono szkolen i cwiczen w tym zakresie. Jedyna metoda wczesnego ustal[...]

 Strona 1