Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Trzeszczynski"

O poszukiwaniu optymalnego modelu zarządzania utrzymaniem stanu technicznego nowych i zmodernizowanych bloków energetycznych DOI:


  Streszczenie Dazeniu do maksymalnego uproszczenia organizacji grup energetycznych towarzyszy wiele pytan. Które kompetencje techniczne zostawic w grupie i gdzie je zlokalizowac? Jak zdobyc odpowiednia wiedze i doswiadczenie w obszarze diagnostyki i remontów nowych bloków, majac ograniczony dostep do dokumentacji oraz waznych danych techniczno- -eksploatacyjnych? W jaki sposób znalezc konsensus pomiedzy redukcja krótko- i długoterminowa kosztów utrzymania? Jesli przyjac, ze utrzymanie stanu technicznego urzadzen energetycznych to takze fragment bezpieczenstwa energetycznego kraju, warto sie zastanawiac i podejmowac działania zmierzajace do poszukiwania optymalnego modelu uwzgledniajacego obecne i dajace sie przewidziec realia funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz rynku energetycznego w Europie. Uwagi wstepne Utrzymanie stanu technicznego elektrowni nie budzi wiekszych emocji. Grupy energetyczne koncentruja sie na działalnosci core business, podczas gdy maintenance to ani core, ani business. Publiczna narracja zdominowana jest przez budowe nowych bloków. Prawdziwe emocje wzbudza ich wielkosc, innowacyjnosc zastosowanych rozwiazan oraz sprawnosc. Bezpieczenstwo energetyczne rozpatruje sie prawie wyłacznie w kontekscie odpowiedniej mocy dostepnej w KSE, zwłaszcza z jednostek o statusie JWCD. Gdy spora czesc inwestorów zakonczenie budowy traktuje jak koniec problemu i poczatek produkcyjnych oraz wizerunkowych sukcesów, dla dostawców zakonczenie budowy to zapoczatkowanie kolejnej fazy biznesu. Wszelkie usługi doradcze, serwisy, zwłaszcza 12-letnie LTS i umowy na czesci zamienne, otwieraja wieloletnie interesy porównywalne z budowa bloku. To wzglednie nowe zjawisko w polskiej energetyce, zapoczatkowane [...]

Zarzadzanie majatkiem - zarzadzanie bezpieczeństwem DOI:


  Polityka energetyczna powinna byc nastawiona na bezpieczenstwo, rozsadne koszty i byc zgodna w pewnym stopniu z unijna polityka klimatyczna Thierry Doucerain, prezes EDF Polska Jeszcze nasza energetyka nie zdazyła zaszkodzic klimatowi, a juz klimat sprawił jej sporo problemów. Upalne lato w niespodziewany dla wiekszosci sposób wystawiło bezpieczenstwo naszego KSE na próbe, której nie sprostał. Konieczne stało sie ograniczenie dostaw dla przemysłu oraz przywrócenie, prawie zapomnianych, stopni zasilania. Ze zdumieniem uswiadomiono sobie, ze przez dłuzszy czas wiatr moze nie wiac i deszcz nie padac. Nie pomogły nawet nowe bloki. Jak zwykle zaistniała sytuacje w pierwszej kolejnosci skomentowali eksperci znani z wypowiedzi na kazdy temat. Entuzjasci nowych inwestycji, od energetyki jadrowej poczawszy, a na prosumentach skonczywszy, przedstawili swoje indywidualne racje. Czy znajdzie sie moderator merytorycznej dyskusji? Czy wyciagniete zostana realistyczne wnioski? Dotychczasowe doswiadczenia z dyskusji nt. polityki energetycznej nie skłaniaja do optymizmu. Wytwarzanie jako zródło kosztów i problemów Wytwarzanie w okresie transformacji sektora elektroenergetycznego przeszło [...]

Diagnostyka wspierajaca elastyczna eksploatacje bloków klasy 200 MW DOI:


  "Koniec epoki wegla" to opinia jednego z ekspertów na wiesc o udanej próbie uzyskania paliwa poprzez destylacje ropy naftowej "Scientific American", 1867 r.Streszczenie Wsród wymagan stawianych blokom energetycznym najwazniejsze sa wymagania techniczne, decyduja bowiem o ich dyspozycyjnosci. Dla bloków klasy 200 MW, które w przyszłosci jeszcze bardziej niz obecnie beda stabilizowac Krajowy System Elektroenergetyczny wysoka dyspozycyjnosc bedzie najbardziej pozadana cecha. Zapewnic ja moze tylko wiedza z odpowiednio zorganizowanej i wykonywanej diagnostyki oraz kreowany na jej podstawie maintenance posiadajacy odpowiedni zakres i poziom przy akceptowalnych kosztach. W tym celu opracowano kompletny systemu diagnostyczny, który integruje prognozowanie trwałosci i predykcje awarii, uwzgledniajac warunki eksploatacji ponad 30 bloków klasy 200 MW. Wstep Zyjemy w czasach transformacji, która dotyka praktycznie wszystkich dziedzin zycia i ma globalny charakter. Kierunek jej nie jest do konca jasny, natomiast jej tempo wydaje sie przyspieszac. Obejmuje takze energetyke prawie w kazdym jej obszarze. Gospodarka 4.0 stanowi wyzwanie dla wszystkich rodzajów generacji zarówno w obszarze produkcji, utrzymania technicznego jak równiez modeli biznesowych1. Podnosi wysoko poprzeczke wymagan. Odpowiednio zmodernizowane i dostosowane bloki klasy 100 MW a zwłaszcza 200 MW i 360 MW nie stoja na straconej pozycji, pełnia bowiem w coraz wiekszym stopniu role stabilizatora KSE. Ich stan techniczny jest nadal bardzo dobry, od dawno stanowia bardziej problem dla dostawców nowych urzadzen niz dla uzytkowników. Problem tych drugich polega głównie na tym, ze brakuje dla nich miejsca w KSE, a rola która przeznacza im operator, jest coraz mniej komfortowa. Wazne miejsce w KSE (rys. 1) beda miały tak długo, jak długo magazynowanie energii generowanej przez wiatrowe i fotowoltaniczne zródła energii oraz bardziej elastyczne bloki weglowe, gazowoparowe [...]

Diagnostyka zapewniajaca bezpieczenstwo i wysoka dyspozycyjnosc bloków klasy 200 MW DOI:


  Wstep Rozwojowi według kryterium wzrostu PKB towarzyszy ustawiczny wzrost zapotrzebowania na energie. Poprawa energetycznej efektywnosci jedynie zmniejsza jego skale. W zaspokajaniu energetycznych potrzeb najwiekszy udział ma nadal spalanie paliw kopalnych, w tym zwłaszcza wegla. Wprawdzie, jak czesto słyszymy i czytamy, energia OZE jest coraz tansza, to jednak z jakis powodów najwieksi swiatowi jej konsumenci i producenci wybieraja jej "drozsza" wersje. Nic nie wskazuje na to, zeby w dajacej sie przewidziec przyszłosci sytuacja ta mogła ulec radykalnej zmianie. Dotyczy to takze polskiego systemu elektroenergetycznego. Powinien, w pierwszej kolejnosci, sprostac wyzwaniom regulacyjnym zarówno w sektorze wytwarzania, jak i przesyłu. Obydwie czesci infrastruktury elektroenergetycznej pochodza z odległej przeszłosci. Nowe jednostki wytwórcze, zbudowane i w trakcie budowy, o bardzo duzej mocy oraz indywidualnych rozwiazaniach technicznych moga w wiekszym stopniu wymagac regulacyjnego wsparcia i zabezpieczenia, niz same, coraz bardziej wymagajaca regulacje, realizowac. Efektywnosc ekonomiczna tak eksploatowanych duzych zródeł to odrebny problem. Poniewaz kolejne nowe bloki opalane weglem (oprócz obecnie budowanych) moga juz nie powstac, ta czesc infrastruktury polskiej energetyki powinna byc produkcyjnie sprawna przez ok. 20 lat, przynajmniej do czasu rozpoczecia wdrazania długookresowej polityki, czy tez strategii dla energetyki. Racjonalna alternatywe dla bloków klasy 200 MW na razie trudno sobie wyobrazic. Opublikowany ostatnio przez Ministerstwo Energii Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu pokazuje jak skomplikowane i kosztowne bedzie odchodzenie w Polsce od wegla. Tylko do 2030 r., gdy energii z OZE bedzie nadal niewiele - 21 proc., nalezy zainwestowac ok. 23 mld zł. W tym czasie nasze od lat eksploatowane wiatraki uzyskaja takze status długoeksploatowanych. W jakim beda wtedy stanie technicznym? Na ile energia z na[...]

Doswiadczenia i zamierzenia Pro Novum zwiazane z przystosowaniem długo eksploatowanego majatku produkcyjnego elektrowni w Polsce do pracy w perspektywie do 2030 r. DOI:


  Program modernizacji bloków 200 MW rozpoczety w 2010 r. zakłada, oprócz spełnienia wymagan prawnych, zwłaszcza w zakresie limitów emisji pyłów, SOx i NOx, zapewnienie bezpiecznej eksploatacji urzadzen cieplno-mechanicznych, w horyzoncie ok. 350 tys. godzin. Dotyczy to zwłaszcza elementów krytycznych, które przekroczyły trwałosc projektowa. Aby sprostac temu wyzwaniu, Pro Novum wraz ze specjalistami ze wszystkich elektrowni w Polsce wyposazonych w bloki 200 MW przy współpracy z Urzedem Dozoru Technicznego opracowało "Wytyczne przedłuzania eksploatacji elementów urzadzen cieplno-mechanicznych bloków 200 MW". Zasady opisane w dokumencie wykorzystano w róznym stopniu podczas modernizacji wiekszosci bloków 200 MW. Dokument bedzie aktualizowany w zwiazku z przewidywana zmiana warunków pracy nie tylko bloków 200 MW. Uzytkownicy zmodernizowanych bloków - z uwagi na bezpieczenstwo KSE - powinni współpracowac ze soba w sposób pozwalajacy na wymiane informacji dotyczacych zapewnienia bezpieczenstwa i oczekiwanej przez operatora dyspozycyjnosci jednostek o statusie Jednostek Wytwórczych Centralnie Dysponowanych (JWCD). Summary Pro Novum experiences and intensions connected with adapting long time operated assets of national power system to work in a perspective up to year 2030 Despite fulfilment of legal requirements, especially in scope of emission limits for dusts, SOx and NOx, the program of modernization of 200 MW commenced in 2010 implies assuring safe operation of thermos- -mechanical power equipment in a perspective of about 350.000 hours. This refers especially to critical elements operated beyond designed lifetime. To rise this challenge Pro Novum together with experts from all power plants in Poland equipped with 200 MW units and in cooperation with the Office of Technical Inspection elaborated‚ Guidelines for qualification of elements of thermo-mechanical equipment of 200 MW power units to life extension up to 3[...]

 Strona 1