Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paulina BETLEJ"

Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce DOI:10.15199/46.2019.4.3


  Wprowadzenie W XXI wieku widoczny staje się systematyczny wzrost wpływu niematerialnych aktywów organizacji na wzrost jej wartości. Dynamiczna zmienność i złożoność otoczenia sprawia, iż koniecznością staje się stosowanie przez organizację unikalnych strategii warunkujących wypracowanie przewagi konkurencyjnej. Jednym z instrumentów umożliwiających im konkurowanie jest marka, która uznawana jest za gwarancję jakości, trwałości i stabilności oferowanych korzyści (E. Badzińska 2011, s. 30-31). O jej unikalności świadczy fakt, iż jest połączeniem wartości produktu, obsługi oraz swoistej obietnicy producenta (H. Szulce, K. Janiszewska 2006, s. 50). Uwzględniając fakt, iż zaliczana jest do aktywów mających wpływ na wzrost wartości organizacji, w pełni uzasadnione staje się zwrócenie uwagi na jej znaczenie dla rozwoju organizacji we współczesnej gospodarce, którą cechuje globalizacja, konkurencja, postęp techniczno-technologiczny, nowe sposoby komunikowania. Niekwestionowana jest jej istotna rola w procesie komunikacji organizacji z rynkiem. Przyjmując, iż jest źródłem korzyści dla organizacji i jej klientów, powinna być postrzegana jako jeden z kluczowych czynników przesądzających o możliwości osiągnięcia przez organizację trwałego sukcesu, rozumianego jako zdolność do rozwoju w dłuższym okresie. Z przeprowadzonych badań wynika, iż marka w znacznym stopniu determinuje proces zakupowy konsumentów, zajmując ważne miejsce wśród innych uwarunkowań, pełniąc przede wszystkim funkcję identyfikatora produktu, pozwalając na jego wyróżnienie pośród oferty konkurentów (A. Bretyn 20015, s. 63-64, M. Czeczotko i in. 2017, s. 57). Ważne staje się "strategiczne zarządzanie poszczególnymi wymiarami kapitału marki" (B. Schivinski, P. Łukasik 2017, s. 85). To świadomość, rozpoznawalność marki zwiększa jej siłę, przez co prawdopodobieństwo jej wyboru. Świadczy to o tym, iż markę można postrzegać jako jeden z kluczowych czynników sukcesu [...]

 Strona 1