Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"P. Łukasik"

Wykorzystanie metody Magnetycznej Pamięci Metalu w monitorowaniu stanu technicznego rurociągów procesowych


  W artykule przedstawiono wyniki badań elementów eksploatowanego rurociągu procesowego instalacji Hydrokrakingu. Na pracującej instalacji wykonano badania wizualne, ultradźwiękowe (pomiar grubości), pomiary twardości oraz badania metodą MPM. Oprócz pocienień ścianki badanego elementu (kolano) stwierdzono występowanie Stref Koncentracji Naprężeń wykrytych metodą MPM. Na podstawie zebranych wyników badań podjęto próbę monitorowania stanu technicznego wytypowanego we wcześniejszych badaniach elementu najbardziej narażonego na awarię przy użyciu dostępnych metod NDT. Celem poniższej pracy jest wykazanie, że diagnostyka metodą MPM instalacji procesowych podczas ich eksploatacji stanowi alternatywę w zakresie diagnostyki i monitorowania (SHM - Structural Health Monitoring). Słowa kluczowe: rurociągi procesowe, SHM, prognozowanie, diagnostyka MPM Wstęp Systemy instalacji rurociągów procesowych są najczęściej używaną metodą przesyłania cieczy w przemyśle procesowym. Integralność i niezawodność systemów rurociągowych zależna jest od różnych okoliczności i zasad, które powinny być przestrzegane przy projektowaniu, konstruowaniu oraz przy konserwacji instalacji rurociągowej. Instalacja taka jest wykonana z wielu elementów, takich jak: rury, elementy kształtowe, łączniki kołnierzowe, obudowy, uszczelki, zawory, filtry, elastyczne i kompensacyjne złącza. Elementy te są wykonane z różnych materiałów, dostępne są różne ich rodzaje i rozmiary, mogą być wytwarzane zgodnie z normami krajowymi lub mogą to być elementy opatentowane przez wytwórców. Rurociągi procesowe stanowią około 90% wszystkich rurociągów zainstalowanych w Polsce. Starzejące się instalację i często długie okresy eksploatacyjne wymuszają na użytkownikach poszukiwanie nowych metod NDT, które pozwolą w sposób jednoznaczny ocenić stan techniczny i pozostały resurs diagnozowanych elementów. Metoda MPM jako "nowa" na rynku metod diagnostycznych daje możliwości nie tylko w dziedzinie defe[...]

 Strona 1