Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łarin W.W"

Kompleksowa diagnostyka kolan rurociągów kotłowych i parowych


  W artykule [1] została przedstawiona metodyka kontroli kolan rurociągów kotłowych i parowych z wykorzystaniem magnetycznej pamięci metalu (MPM). Dana metodyka kontroli kolan została uzgodniona z Głównym Zarządem Technicznym MinEnergo 25.02.1991 r. i z Gostechnadzorem Rosji 26.02.1993г. W wyniku praktycznego wdrożenia metodyki zgromadzono znaczące pozytywne doświadczenie, świadczący o efektywności kontroli kolan z wykorzystaniem metody magnetycznej pamięci metalu w połączeniu z defektoskopią ultradźwiękową (UT) i z analizą struktury metalu, na podstawie replik metalograficznych, w miejscach wybranych ze stref koncentracji naprężeń (SKN). Przypuszczano, że wymieniona metodologia (połączenie metod: MPM i UT) przez specjalistów РSA "WSE Rosji" zostanie włączona do nowej wersji "Instrukcji kontroli defektoskopowej kolan rurociągów ze stali perlitycznej" (I Nr 23 SD-80). Niestety, do tej pory nie została rozpatrzona wymieniona instrukcja. Wiadomo, że podstawowymi źródłami uszkodzeń kolan są SKN, uwarunkowane, z reguły, dodatkowymi (nie wyliczalnymi) obciążeniami roboczymi. Wiadomo, że wyniki pomiarów grubości ścianki, owalności i lokalnego promienia krzywizny, wykonane zgodnie z instrukcją I Nr 23 SD-80, nie pozwalają na określanie SKN i wyznaczenia obszaru pojawienia się lokalnego mikro uszkodzenia metalu kolan. Właśnie w celu rozwiązania tego zadania - ujawnienie SKN na podstawie 100% kontroli wszystkich kolan, proponuje się wykorzystanie metody MPM. Kontrolę wykonuje się w trybie kontroli ekspresowej z wykorzystaniem specjalnych urządzeń skanujących. Na rys. 1 przedstawiono schemat kontroli kolana rurociągu, a na rys. 2 pokazano urządzenie skanu[...]

 Strona 1