Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tacjana NIKSA-RYNKIEWICZ"

Tworzenie modelu pojęciowego dla zarządzania ryzykiem na przykładzie procesu laminowania w stoczni jachtowej DOI:10.15199/46.2019.4.5


  Wprowadzenie W artykule przedstawiono opis tworzenia modelu pojęciowego dla procesu laminowania umożliwiającego ocenę ryzyka akceptowalnego, dopuszczalnego i nieakceptowalnego. Analizę jakości oparto na przyjętym zestawie kryteriów potrzebnych do określenia całkowitego czasu naprawy błędów popełnianych w trakcie procesu laminowania. W badanej stoczni jachtowej wyróżnia się 20 możliwych błędów. Dodatkowo producent przypisuje każdemu z nich konkretną wagę. Analiza jakości w takim układzie jest bardzo skomplikowanym procesem, wymagającym dużej wiedzy doświadczalnej. W artykule postawiono następujące pytania:  Czy można opracować model pojęciowy dla zarządzania ryzykiem w stoczni jachtowej?  Czy można ustalić kryteria oraz poszczególne czasy naprawy dla zdefiniowanych błędów w procesie laminowania?  Czy można określić przedziały określające prawdopodobieństwa wystąpienia błędu (Pwb) oraz procentowego czasu naprawy (Pcn) w procesie ryzyka produkcyjnego? W artykule zaproponowano pojęciowy model oceny umożliwiający wyznaczenie zbiorów występujących niezgodności na trzech poziomach: akceptowalny, dopuszczalny i nieakceptowalny. Zarządzanie ryzykiem w ujęciu systemów zarządzania jakością Według normy PN ISO 31000:2018-08 ryzyko jest to wpływ niepewności na cele, wpływ niepewności powoduje odchylenie od oczekiwań - pozytywne i/lub negatywne oraz może generować szanse i zagrożenia [9]. To swoisty deficyt informacji co do możliwości osiągnięcia jednego wyznaczonego celu lub wielu celów [4]. Najwyższe kierownictwo powinno wykazywać przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do systemu zarządzania jakością SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE model pojęciowy, ryzyko, system zarządzania jakością w produkcji Celem artykułu jest zaproponowanie modelu pojęciowego normalizującego kryteria oceny ryzyka w systemie zarządzania jakością w stoczni jachtowej. Zamiarem jest przeprowadzenie analizy danych, pozwalającej wytyc[...]

 Strona 1