Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BOGUMIŁ GAJDZICKI"

Środki zmiękczające i ich wpływ na właściwości użytkowe wyrobów włókienniczych DOI:10.15199/60.2019.03.3


  1. Wstęp Bawełna stanowi około 33% produkcji wszystkich włókien na świecie. Włókna syntetyczne, takie jak poliamid, poliester, polipropylen czy włókna wysokoplastyczne to ponad 60% zużycia. Szwedzka Agencja ds. Chemikaliów zidentyfikowała ponad 900 różnych związków chemicznych stosowanych podczas produkcji odzieży, z których 165 klasyfikowanych jest w Unii Europejskiej jako niebezpieczne dla życia lub środowiska [1]. W UE 70% produkowanych tekstyliów wykorzystywanych jest w odzieżownictwie. Mapa drogowa przyjęta przez Komisję UE w 2011 r. przewiduje, że do 2020 r. ludzkość zużyje ok. 20% istniejących zasobów wody. W Europie 20-40% wody stanowią ścieki. Przyjmuje się, że wykorzystanie wody powinno być o 40% bardziej efektywne poprzez sprawniejsze technologie i urządzenia. Szacuje się, że na przetworzenie 1 kg przędzy na wyrób finalny zużywa się od 3 do 3,5 kWh energii elektrycznej. Procesy wykończalnicze mają w tym zużyciu zdecydowanie największy udział. Problem żółknięcia wyrobów włókienniczych jest jednym z najszerzej dyskutowanych zagadnień w kontekście jakości wyrobów. Przyżółcenie odzieży jest widoczne dla użytkownika i odnosi się zarówno do wyrobów białych, jak i barwionych, szczególnie na pastelowe kolory. Na globalnym rynku wyroby tekstylne podlegają długotrwałemu magazynowaniu lub przewożeniu, co wymaga stosowania różnych środków zabezpieczających. Wszystko to sprzyja pogłębieniu zażółcania, miejscowemu lub na całej powierzchni. Bardzo często bezbarwne substancje chemiczne ulegają rozkładowi pod wpływem wielu czynników zewnętrznych, tworząc produkty od nieznacznie zabarwionych do brunatnych. Oczywiście, jeśli znajdują się one na wyrobie włókienniczym, bądź celowo są zastosowane lub uległy adsorpcji w inny sposób, może wystąpić niekontrolowany problemem żółknięcia wyrobu. 2. Środki zmiękczające Produkcja środków pomocniczych dla przemysłu włókienniczego w skali światowej w 2017 r. jest szacowana na 2,58 miliona t. [...]

Technologia otrzymywania i właściwości równowagowego kwasu nadoctowego

Czytaj za darmo! »

W chemicznej obróbce włókien celulozowych dąży się do eliminacji związków chloru na rzecz stosowania związków utleniających o charakterze nadtlenkowym, np. nadtlenku wodoru lub kwasu nadoctowego. Kwas nadoctowy ma większy potencjał utleniający w porównaniu z nadtlenkiem wodoru, stwarza to możliwość prowadzenia procesu bielenia w niższej temperaturze, w kąpieli o pH w zakresie 6-8. Przedsta[...]

 Strona 1