Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wacław Plewko"

40 lat dwumiesięcznika "Dozór Techniczny"

Czytaj za darmo! »

W 2009 roku minęło 40 lat od momentu, gdy na wniosek ministra Górnictwa i Energetyki organ Zakładowego Ośrodka Informacji Technicznej UDT "Biuletyn Informacyjny" (rys. 1) przerodził się w czasopismo "Dozór Techniczny". Jak wówczas napisano: "Postępująca integracja organów dozoru technicznego Urzędu Dozoru Technicznego oraz dozorów specjalistycznych podległych ministrom: Obrony Narodowej, Komunikacji i Żeglugi, postulaty kierowników resortów grupujących najpoważniejszych użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, rozwijająca się współpraca międzynarodowa, stanowiły wyraz zapotrzebowania społecznego i podstawę wydania decyzji o powołaniu czasopisma. "Redaktorem Naczelnym czasopisma został mgr inż. Stefan Gredecki. W 1969 roku nowe czasopismo (rys. 2) było drukowan[...]

Prace Komitetu Technicznego nr 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych

Czytaj za darmo! »

Komitet Techniczny nr 131 został powołany 26 maja 1994 r., początkowo jako Normalizacyjna Komisja Problemowa. Po weryfikacji przeprowadzonej w 2009 roku Komitet liczy 8 członków powołanych przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W ciągu 16 lat działalności Komitetu przetłumaczono na język polski i wprowadzono do zbioru norm polskich 35 norm, w tym 33 normy europejskie i 2 normy ISO. Sekretariat Komitetu prowadzony jest od początku przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykaz norm z zakresu działania KT 131 PN-EN 81-1: 20021) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 1: Dźwigi elektryczne PN-EN 81-1:2002/A1:2006 PN-EN 81-1:2002/A2:2006 PN-EN 81-2: 2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 2: Dźwigi hydraulic[...]

100-lecie polskiego dozoru technicznego

Czytaj za darmo! »

W dniu 7 stycznia 2010 roku minęło 99 lat od powołania Warszawskiego Stowarzyszenia dla Dozoru nad Kotłami Parowymi. Dzień 7 stycznia 1911 roku uważany jest za początek działalności polskiego dozoru technicznego, ponieważ w tym dniu minister Przemysłu i Handlu Rosji zatwierdził statut opracowany przez polskich przemysłowców zezwalając na działalność Warszawskiego Stowarzyszenia dla Dozoru nad Kotłami Parowymi. W odróżnieniu od organizacji dozorowych działających na ziemiach polskich pod zaborami austriackim i pruskim, powołana organizacja dozorowa w Warszawie zatrudniała wyłącznie polski personel. Początki dozoru technicznego w Europie Sięgając do źródeł należy stwierdzić, że powstanie dozoru technicznego jest nierozerwalnie związane z rozwojem techniki i rewolucją przemysłową. Jednym z podstawowych wynalazków, który zrewolucjonizował przemysł i spowodował jego gwałtowny rozwój, była maszyna parowa o ruchu obrotowym, zasilana parą wytwarzaną w kot[...]

45 lat dwumiesięcznika "Dozór Techniczny"


  W 2014 roku minęło 45 lat od momentu, gdy na wniosek ministra Górnictwa i Energetyki" Dozór Techniczny - Biuletyn Informacyjny" Zakładowego Ośrodka Informacji Technicznej Urzędu Dozoru Technicznego, wydawany od 1962 roku, przerodził się w czasopismo "Dozór Techniczny".Jak wówczas napisano: "Postępująca integracja organów dozoru technicznego Urzędu Dozoru Technicznego oraz dozorów specjalistycznych podległych ministrom: Obrony Narodowej, Komunikacji i Żeglugi, postulaty kierowników resortów grupujących najpoważniejszych użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, rozwijająca się współpraca między-narodowa, stanowiły wyraz zapotrzebowania społecznego i podstawę wydania decyzji o powołaniu czasopisma". Redaktorem Naczelnym czasopisma został mg[...]

 Strona 1