Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SEBASTIAN KANIA"

Specyfika przemysłu skórzanego w Polsce i w krajach europejskich DOI:10.15199/60.2019.01.2


  1. Przemysł skórzany w klasyfikacjach statystycznych Słownik języka polskiego definiuje pojęcie przemysł skórzany jako: gałąź przemysłu obejmująca garbowanie, wyprawianie, farbowanie skór i wyrabianie różnych przedmiotów ze skóry1. Można się również spotkać z inną definicją, gdzie przemysł skórzany to: dział gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem produktów i półproduktów wykonanych ze skóry (np. buty, odzież, futra, wyposażenie samochodów). W skład tego przemysłu wchodzą garbarnie, zakłady produkcyjne butów i galanterii skórzanej.2 Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności3, przemysł skórzany został sklasyfikowany w Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe, w Dziale 15 - Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, w tym podklasy: - Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (15.11.Z); - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z); - Produkcja obuwia (15.20.Z). 1 SJP PWN. Dostęp 16.12.2018https://sjp.pwn.pl/slowniki/slowniki/przemysł% 20skórzany.html. 2 Komisja Europejska. Dostęp 28.04.2012. http://ec.europa.eu/enterprise/ sectors/leather/index_pl.htm. 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. 2007, nr 251, poz. 1885. Zgodnie ze Statistical classification of economic activities in the European Community4, sektor produkcji skór produktów pokrewnych, został objęty zakresem klasyfikacji NACE Rev. 2., w sekcji C - Produkcja, w Dziale 15 - Produkcja skór i produktów pokrewnych, w tym podklasy: - Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (15.11); - Produkcja bagaży, torebek, siodeł i uprzęży (15.12); - Produkcja obuwia (15.20). Materiał badawczy stanowiły dane opublikowane na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego oraz EUROSTAT. W trakcie badań stwierdzono, że dane dotyczące Polski mogą się nieznacznie różnić pomiędzy informacjami [...]

 Strona 1