Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dubow Anatoli A."

Ocena jakości połączeń spawanych metodą magnetycznej pamięci metalu w porównaniu z metodami: radiologiczną i ultradźwiękową


  Jednym z ważnych i złożonych obecnie problemów współczesnych badań nieniszczących (BN) dotyczących jakości różnych typów połączeń spawanych jest poszukiwanie i określenie w nich "słabego ogniwa" w jednej z kompleksu wielu czynników "strukturalno- mechaniczna niejednorodność - wada połączenia spawanego - konstrukcyjny i technologiczny koncentrator naprężeń", t.j. stref z dużą niejednorodnością stanu naprężeń i odkształceń lub też stref koncentracji naprężeń (SKN). Jest to ważne tak przy wykonywaniu połączeń spawanych t.j. bezpośrednio po spawaniu, dla optymalizacji procesu technologicznego, jak i podczas ich eksploatacji. Tradycyjna defektoskopia (VT,UT,RT,MT,PT) jest zorientowana tylko na poszukiwanie nieprawidłowości w połączeniach spawanych, nie może określić rzetelnej oceny ich jakości pod względem prawidłowej budowy sieci krystalicznej spoiny i strefy wpływu ciepła, pod względem stanu naprężeń, pod względem konieczności obróbki cieplnej po spawaniu i wielu innych. Opierając się tylko na wynikach defektoskopii połączenia spawanego technologowi - spawalnikowi trudno określić przyczyny wadliwości spoiny i doskonalić technologię spawania. W warunkach, kiedy na pewność połączeń spawanych wpływa bardzo wiele czynników, niezbędna jest metoda badań nieniszczących, która integralnie oceniłaby stan metalu w połączeniu spawanym. W Rosji została opracowana i od wielu lat sukcesywnie wdrażana - także w innych krajach - w różnych gałęziach przemysłu, zasadniczo nowa metoda diagnostyki metalu wyrobów i połączeń spawanych, oparta na wykorzystaniu zjawiska magnetycznej pamięci metalu (MPM). Zgodnie z normą GOST R 52081-2003 i normami PN-ISO 24497:1 Wymagania ogólne, PN-ISO 24497:2 - Terminy i definicje, PN-ISO 24497:3 - Badanie połączeń spawanych) magnetyczna pamięć metalu - to zapis wyniku obciążeń, który pojawia się w postaci namagnesowania szczątkowego metalu wyrobu i połączenia spawanego, utworzony w trakcie procesu ich wykonywania a[...]

 Strona 1