Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aneta PISARSKA"

Sprawozdanie z konferencji "Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2019". Racjonalność w zarządzaniu, racjonalność w dowodzeniu Kalisz, 07 - 08.03.2019 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

7 i 8 marca 2019 roku odbyła się III Konferencja naukowo-dydaktyczna "Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2019" zatytułowana Racjonalność w zarządzaniu, racjonalność w dowodzeniu. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Zarządzania i Dowodzenia, Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. Witold Kieżun, wybitny przedstawiciel polskiej szkoły prakseologicznej. Profesor Kieżun to także uczeń Tadeusza Kotarbińskiego i Jana Zieleniewskiego. Cykl konferencji "Prakseologia w zar[...]

Realizacja funkcji personalnej w organizacji turkusowej DOI:10.15199/46.2019.5.1


  Wiele z dotychczas obowiązujących norm, sposobów i wzorców działania utraciło swoje znaczenie w nowej rzeczywistości, która jest niezwykle złożona i dynamiczna oraz podlega nieustannym zmianom. Stąd też dużo osób czuje się w niej zagubionych, przeżywa kryzys wartości. We współczesnym świecie brakuje punktów odniesienia, brakuje autorytetów lub zmieniła się ich definicja. Na gruncie tych przemian pojawiają się liczne dylematy związane z zarządzaniem współczesnymi organizacjami. Dotyczą one m.in. poszukiwania sposobów skutecznego funkcjonowania organizacji w otaczającej ją rzeczywistości oraz efektywnego kierowania pracownikami, którzy - dzięki zwiększającej się świadomości - wymagają od pracodawcy nie tylko wynagrodzenia za pracę, ale przede wszystkim możliwości spełnienia, rozwoju i samorealizacji1. Kondycja, wartości, zachowania i postawy współczenych pracowników są znacząco różne w porównaniu z wcześniejszymi, dlatego organizacje próbują dostosować do nich realizowane funkcje, w tym przede wszystkim funkcję personalną. Jedną z propozycji, która wychodzi naprzeciw wyzwaniom stawianym przez współczesne organizacje, jest - zdaniem autorek - model organizacji turkusowych opisany przez F. Laloux [11, 12]. Koncepcja ta może dać szansę na przezwyciężenie trudności, z którymi borykają się dzisiejsze organizacje, również w obszarze zarządzania personelem, co zachęca do dalszego jej pogłębiania, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Mając to na uwadze, problemem badawczym, jaki podjęto w niniejszym atrykule, jest odpowiedź na nastepujące pytanie: jak realizowana jest funkcja personalna w organizacjach turkusowych i czym różni się od tej realizowanej w organizacjach tradycyjnie zarządzanych? Celem artykułu jest identyfikacja działań 1 Do takich koncepcji zaliczamy m.in. "zrównoważone zarządzanie" [20], "zarządzanie różnorodnością" [29]. SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE funkcja personalna, elementy funkcji personaln[...]

 Strona 1