Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Tarka"

W pełni procesowe podejście ZSZ w PROCHEM S.A. DOI:


  Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) w PROCHEM S.A. funkcjonuje jako spójny system wzajemnie powiązanych procesów. W takim systemie łatwiejsze jest zrozumienie mechanizmu powstawania wyników, umożliwiające optymalizację samego systemu, jak i efektów jego działania. Dzięki temu możliwe do przewidzenia wyniki osiągane są skuteczniej i efektywniej.Wszystkie procesy ZSZ przedstawione są za pomocą map i diagramów, wykorzystujących graficzną notację, służącą do modelowania procesów biznesowych - BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation). W przypadku PROCHEM S.A. służy do tego celu platforma ADONIS NP firmy BOC, zapewniająca profesjonalne zarządzanie procesami biznesowymi. Dzięki niej powstał przejrzysty obraz ZSZ wraz z powiązanymi dokumentami oraz zależnościami od struktury organizacy[...]

 Strona 1