Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maksym Lewandowski"

Projekt koncepcyjny budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów dla powiatu drawskiego


  WKatedrze TechnikiWodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, prowadzone są prace studialno-projektowe oraz badawcze dotyczące termicznej utylizacji odpadów. Mogą one stanowić bazę do projektu technicznego budowy zakładu takiej przeróbki (wstępne studium lub studium możliwości budowy zakładu w danej miejscowości). W artykule przedstawimy analizę możliwości budowy spalarni dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie z uwzględnieniem ilości powstałych odpadów konkretnej lokalizacji zakładu i oceny techniczno-ekonomicznej ewentualnego przedsięwzięcia. Lokalizacja i koncepcja technologiczna zakładu termicznej utylizacji odpadów Powiat drawski leży w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Liczba mieszkańców powiatu wynosi ok. 57,5 tys. osób. Gospodarka odpadami komunalnymi polegała głównie na deponowaniu ich na składowiskach, a obecnie powinna być prowadzona w Stacji Przeładunkowej wMielenku Drawskim. Oszacowano, że rocznie średnio powstaje ok. 12 tys. t odpadów, przy czym w okresie letnim ta ilość jest nieco większa od średniej ze względu na dużą liczbę turystów. Stacja Przeładunkowa powinna stać się typowym zakładem kompleksowej przeróbki odpadów powiatu drawskiego. Dysponuje on obecnie m.in. wagą samochodową 40 t, rampą wyładowczą, boksami na posegregowane surowce wtórne, placami magazynowymi, punktem przyjmowania odpadów, które mogą nie spełniać warunków ich standardowej przeróbki (tzw. niebezpieczne), kompostowniami odpadów zielonych, zbiornikami wód opadowych, zbiornikami ścieków technologicznych, budynkiem socjalno-sanitarnym i koniecznymi na terenie stacji - drogami i placami, tzw. technologicznymi. Proponowana technologia zakładu termicznej utylizacji odpadów dla miasta Drawsko Pomorskie i powiatu drawskiego musi uwzględniać możliwości finansowe inwestora oraz ilość odpadów, produkowanych przez miasto i gminę (w części rozumianej [...]

 Strona 1