Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Zima"

Relacyjna baza danych wspomagająca kosztorysowanie na podstawie wnioskowania z przypadków DOI:10.15199/33.2016.06.48


  Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania danych zawartych w plikach IFC (z ang. Industry Foundation Classes) do tworzenia relacyjnej bazy danych wspomagającej kosztorysowanie robót budowlanych. Omówiono proces tworzenia przykładowej relacyjnej bazy danych, schemat postępowania w przypadku wykorzystaniamodelu informacji o budynku oraz specyfikacji IFC w kosztorysowaniu robót budowlanych wspomaganym metodą CBR (Case Based Reasoning - wnioskowanie z przypadków). Baza danych przygotowana do wykorzystania w metodzie wnioskowania z przypadków na podstawie specyfikacji IFC tworzona jest zdecydowanie szybciej i łatwiej od tradycyjnego żmudnego pozyskiwania przypadków. Słowa kluczowe: baza danych, BIM, IFC, kosztorysowanie.Baza danych jest zbiorem wzajemnie powiązanych informacji, które mogą być przechowywane m.in. w pamięci zewnętrznej komputera. Z kolei relacyjna baza danych może tworzyć zbiór nieuporządkowanych tabel do wykorzystania w analizach, czy przy tworzeniu raportów. Każda komórka tabeli może mieć co najwyżej jedną wartość [3]. Tworzenie bazy danych Celem utworzenia relacyjnej bazy danych IFC-BD jest uporządkowanie i usystematyzowanie danych pod kątem kosztorysowania robót budowlanych bazujących na wnioskowaniu z przypadków. Należy zauważyć, że informacje o przedsięwzięciu budowlanym i przedmiary robót na ogół występują w praktyce w postaci dokumentacji papierowej lub komputerowej (pdf). Szacuje się, że ok. [...]

Analiza statystyczna usterek w budynkach mieszkalnych DOI:10.15199/33.2018.10.12


  Usterki są powszechnymzjawiskiem w budownictwie. Zignorowane lub naprawione w nieodpowiedni sposób mogą prowadzić do poważnych problemów w przyszłości. Usterki są źródłem wielu konfliktów pomiędzy stronami - każdy inwestor oczekuje od wykonawcy budynku całkowicie wolnego od wad. Nie jest to jednakmożliwe. Liczba i typ usterek zależy od wielu czynników, m.in. przygotowania pracowników[9], jakości materiałów, niewłaściwej technologii wykonywania robót itp. Próbę opracowania definicji wady budowlanej podjęli Chrabczyński i Heine [1]. Wesołowski M. [13] omówił usterki w nowych budynkach mieszkalnych na przykładzie gdańskiego osiedla, a Dubas S., Nowotarski P. iMilwicz R. [3] przeanalizowali najczęstsze usterki budowlane wykrywane podczas odbioru robót w Poznaniu. Równie ważnym aspektem są rodzaj, przyczyny oraz metody naprawy znalezionych defektów [2, 8]. Przy analizie usterek mieszkaniowych warto zapoznać się z procesem odbioru robót budowlanych [7, 10, 14]. Temat usterek mieszkaniowych był przedmiotem wielu analiz również za granicą. W [11] przeanalizowano usterki i ich przyczyny podczas odbiorów nowo wybudowanych budynków w Nowej Zelandii. Autorzy pracy [3] opisali defekty w budownictwie mieszkaniowym w Hiszpanii, a [12] w projektach konstrukcyjnych w Norwegii. Koszt naprawy wykrytych usterek w budynkach został przeanalizowany w [5, 6]. Celem artykułu jest analiza kosztu usterek w inwestycjach deweloperskich. Analiza statystyczna usterek w mieszkaniach w Krakowie W celu dokładnej analizy usterek mieszkaniowych wykonaliśmy badania sondażowe. Podstawą analizy były przeprowadzone w 2017 r. odbiory robót budowlanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w jednym z budynków na terenie Krakowa. Był to nowo wybudowany przez dewelopera budynek mieszkalny, składający się ze 172mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 8000 m2. Dwa mieszkania nie zostały odebrane przez inspektora nadzoru, dlatego w dalszyc[...]

 Strona 1